Abonnementsartikel

Danmark modtager en mindre del af midlerne fra EU"s landbrugsfond

Danmark modtager en mindre andel af støttemidlerne i EU"s landbrugsfond end tidligere. Andelen af FEOGA-udbetalinger er faldet fra knap fem til knap tre pct. målt i forhold til EU-12 landene. Det fremgår af Statistik Nyt fra Landboforeningerne.

I kroner og øre har beløbet været nogenlunde konstant. Fra 1,1 mia. ECU i 1986 til 1,4 mia. i 1995 til 1,2 mia. i 1998. I perioden fra 1986 til 1998 er de samlede udbetalinger fra landbrugsfonden steget fra 23 til 43 mia. ECU.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En del af denne stigning skyldes genforeningen af Tyskland i 1990 samt udvidelsen af EU med Østrig, Sverige og Finland i 1995. Ser man bort fra de tre sidstnævnte lande, er udbetalingerne fra FEOGA steget med 76 pct. fra 1986 til 1998.

Statistik Nyt angiver landbrugsreformen i 1992 som en af årsagerne til, at Danmark modtager en mindre andel af udbetalingerne fra FEOGA. En reform som blev videreført i Agenda 2000. Reformerne har betydet en delvis omlæggelse fra prisstøtte til hektar- og dyrepræmier, og det har betydet faldende udbetalinger til lande med intensive landbrug.