Abonnementsartikel

Landbruget er i stand til at producere den mængde biomasse, som energihandlingsplanen har som mål

Et af målene i den danske energihandlingsplan, E21, er, at forøge anvendelsen af biomasse kraftigt. Og landbruget er i stand til at levere den planlagte mængde biomasse, konkluderer en rapport fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut.

I år 2015 forventes det, at forøgelsen af biomasse fra landbruget til energiformål vil være væsentligt større end den til rådighed værende halmmængde. Derfor er det nødvendigt, at landbruget dyrker afgrøder direkte til energiformål for at opfylde målene i energihandlingsplanen. Og det kan lade sig gøre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Såfremt der kan skabes det nødvendige økonomiske grundlag, har landbruget både arealmæssigt og produktionsmæssigt mulighed for at kunne levere den planlagte mængde af biomasse (halm plus energiafgrøder) til energisektoren, hedder det i rapporten.

Endnu er produktion af biomasse dog ikke rentabelt, hvis det skal afsættes på et liberaliseret elmarked, og derfor vil det være nødvendigt med økonomisk hjælp i begyndelsen for at få gang i dyrkning og anvendelse af energiafgrøder. På sigt er udsigterne dog gode.

- Det kan forventes, at en praktisk dyrkning og anvendelse i større skala vil give anledning til væsentlige effektivitetsforbedringer og besparelser, konkluderer rapporten.

Rapporten fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut har nr. 125.