Abonnementsartikel

Et certifikat skal sikre, at kunden har fuld tillid til afregningen af korn

NIT-apparaterne i Det danske korn NIT-netværk har fået et certifikat. Dermed får kunder et synligt bevis på, at apparatet er tilsluttet netværket og dermed lever op til visse krav.

For at få certifikatet skal apparatet nemlig være kontrolleret inden høst, og målesikkerheden skal leve op til de fastsatte krav. Desuden kontrolleres apparatets kalibreringer løbende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Certifikatet skal fornys hvert år, så kunden har sikkerhed for, at det til stadighed lever op til kravene.

Analyserer næsten hele høsten

Det danske korn NIT-netværk består i dag af 245 apparater, og deres analyser ligger til grund for afregningen af næsten hele den danske kornhøst. Apparaterne er de eneste, som er godkendt af Kornafregnings-aftalens parter i forbindelse med kornhandel, og som hurtigt kan måle protein og vand.

En gruppe på seks personer styrer Det danske korn NIT-netværk. Plantedirektoratet har to repræsentanter, mens grovvaresektoren har fire (KFK, DLA, Agro Danmark og DLG). Derudover kan observatører fra Landudvalget for Planteavl og leverandøren af analyseudstyret, FOSS, deltage på møderne.

Justeres jævnligt

Der sendes løbende prøver ind til Plantedirektoratet, som dermed kan justere apparaterne, så de lever op til kravene. Der sendes prøver ind hele året, men flest i forbindelse med høsten.

Det danske korn NIT-netværk er en del af det europæiske korn NIT-samarbejde, som har ført til fælles europæiske kornkalibreringer. Disse kalibreringer er nu udvidet, så de også omfatter USA og Australien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bedre mulighed for handel

Det giver bedre forudsætninger for international handel med korn, fordi der nu findes en metode til hurtig afregning. Med samarbejdet bliver det også nemmere at udvikle nye parametre til kvalitetskontrol af afgrøder. Man er for eksempel i gang med at vurdere muligheden for at måle kornets indhold af mycotoxiner, så man allerede ved tilførslen af korn vil kunne sortere det toxinholdige fra.