Abonnementsartikel

Et ægtepar investerede sidste år 10 millioner kroner i en ny svineproduktion og har på kun ti måneder nået en produktion på 24 grise pr. årsso

Anne-Mette og Poul Erik Vester på Mors byggede for knapt et år siden en ny stald til 300 søer. Produktionen i stalden er oppe på 24 fravænnede grise pr. årsso, og ægteparret giver et mælkesyreprodukt en del af æren for en meget lav dødelighed på 1,1 procent blandt smågrisene.

Da den nye stald blev taget i brug, benyttede Anne-Mette og Poul Erik Vester lejligheden til at udskifte hele besætningen med nye dyr. Og det er gået over al forventning - bortset fra kraftig diarré ved fravænning i begyndelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har været skånet for mange problemer. Vi har ikke haft alvorlige sygdomme, og umiddelbart efter besætningen blev sat ind, steg priserne. Efter kun 10 måneders drift er vi oppe på næsten 24 smågrise pr. årsso, og den gennemsnitlige dødelighed blandt smågrisene er 1,1 procent. Søerne har meget let ved at fare, og vi sprøjter næsten ikke med antibiotika, fortæller Anne-Mette Vester.

Sygdomsbakterier fortrænges

Forklaringen på det lave forbrug af antibiotika og den lave dødelighed er ifølge Anne-Mette og Poul Erik Vester et middel til behandling af diarré hos smågrise ved fravænning.

Midlet er det mælkesyreproducerende LactoDan, der indeholder store mængder af bakterien Enterococcus faecium. Der er en milliard Enterococcus faecium-bakterier pr. gram, og bakterien opformerer sig lige så hurtigt som de bakterier, der skal bekæmpes.

Enterococcus faecium fordobler sig selv i løbet af tyve minutter og fortrænger dermed sygdomsfremkaldende colibakterier fra grisens tarmkanal, forklarer Rasmus Lübech Christensen, Lübech ApS i Skanderborg, der distribuerer midlet i Danmark.

- Derudover sænker mælkesyren pH-værdien, så miljøet bliver surt og giver colibakterierne dårlige livsbetingelser. LactoDan indeholder også dextrose, der er en effektiv energikilde, som afhjælper energimanglen efter en diarré, siger Rasmus Lübech Christensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Problemer i begyndelsen

Hos Anne-Mette og Poul Erik Vester fik grisene i den nye stald diarré, hver gang der blev lukket et nyt hold grise ind efter en grundig afvaskning.

- Grisene fik diarré, selvom stalden var helt ny. Dyrlægen gav os noget medicin til at sprøjte med, men det tjener ikke noget formål at fylde dyrene med medicin, og det er heller ikke godt, at alle bakterier i tarmsystemet slås ihjel, siger Anne-Mette Vester.

Og ifølge Anne-Mette Vester svarer prisen for midlet til en udgift på 18 øre per gris om dagen, og hun vurderer, at en spand med 10 kg af midlet er rigeligt betalt, hvis blot halvanden gris reddes i besætningen.

Topdressing

Rasmus Lübech Christensen anbefaler en dosis på 2,5 gram LactoDan pr. gris pr. dag, svarende til at grisen får 2,5 milliarder bakterier i tarmsystemet. Lactodan er et pulver, og det anvendes som topdressing på foderet. Det kan anvendes både forebyggende og behandlende.

- Vi har gode erfaringer med at give midlet forebyggende til alle grise i den anbefalede dosis, og der skal begyndes med den allerførste fodring efter fravænningen. Så er diarréen stort set væk, og skulle enkelte grise få diarré, er de tørre efter to døgns behandling, siger Rasmus Lübech Christensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stalden

Den nye stald hos Anne-Mette og Poul Erik Vester har tre afsnit.

I drægtighedsstalden går søerne i løsdrift på dybstrøelse i to flokke. En på 250 drægtige søer og en på 50 søer, der skal løbes. Et overbrusningsanlæg køler dyrene på varme sommerdage.

Klimastalden er indrettet med fire sektioner á 12 stier, og der går 20-25 smågrise i hver sti. En fjerdedel af stiernes gulv har plastspalter, resten er fast gulv med varme.

Søerne er udstyret med transponder i højre øre, og hver so har et ottecifret nummer, der via en computer fortæller, om hver so trives som den skal, og om den æder nok. Her finder Poul Erik Vester tidspunkterne for løbning og faring.