Abonnementsartikel

LandbrugsRådgivning Østjylland lægger gerne navn til sin rådgivning, skriver chefkonsulenten for økonomiafdelingen i dette indlæg

Fredag den 24. august bragte MaskinBladet en artikel med overskriften "Kvittede regnskabskontoret og bruger nu privat revisor". Artiklen tager afsæt i den rådgivning, som LandbrugsRådgivning Østjylland (LRØ) har ydet til en nyetableret svineproducent.

Da LRØ er kritisk omtalt flere gange i artiklen, uden at vi har fået tilbud om at kommentere den, vil jeg kort skitsere LRØ"s rådgivning og service. En rådgivning som vi gerne lægger navn til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kundens budget

Når vi rådgiver nyetablerede, laver vi normalt en etableringsberegning, som viser, om etableringen overhovedet er fornuftig. Hvis den er det, lægger vi et budget for det første driftsår.

I etableringsberegningen skal svineprisen fastsættes som den forventede gennemsnitlige fremtidige svinepris. I budgettet for det første driftsår skal svineprisen fastsættes som den forventede svinepris i det første driftsår på månedsbasis.

Selvom vi selvfølgelig rådgiver kunden, er det vigtigt, at det er kundens budget og ikke konsulentens. Uanset hvilken type budget, der er tale om, fastsættes budgetforudsætningerne derfor altid af kunden i samarbejde med konsulenten.

Hvis kunden ønsker, at budgettere med en bestemt pris pr. kg (i det nævnte tilfælde otte kr.), tager vi udgangspunkt heri. De tilhørende følsomhedsberegninger viser betydningen af ændringer i den forudsatte svinepris.

Efter en pris på op til 15 kr. pr. kg. faldt svineprisen i 98/99 som bekendt til den laveste i en menneskealder (ned til seks kr. pr. kg.). I 2000/2001 kan vi igen glæde os over fornuftige svinepriser på op til 12 kr. pr. kg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En meget lav svinepris i de første to etableringsår belaster selvsagt økonomien voldsomt. Det er klart, at det bliver lettere at opnå bedre rentevilkår, og at det bliver mere realistisk at drøfte investeringer, når priserne er gode - uanset om rådgivningen er privat eller fra landboforeningerne.

Bedriftsløsningen

Når en af vores kunder ønsker selv at kontere i Bedriftsløsningen, tilbyder vi normalt hjælp fra en af vores erfarne regnskabsassistenter til at komme godt i gang. Det gælder også, selvom kunden kender til bogholderi i forvejen fra andre brancher.

Vi ved af erfaring, at de kunder, som tager imod denne starthjælp, hurtigere får lært at kontere rigtigt. Det betyder, at vi skal bruge mindre tid til gennemgang af bilag og rettelser senere.

Vi beder normalt om at få alle bilagene ind, da det er det mest effektive for os. Men hos nogle kunder kan vi nøjes med enkelte stikprøver, mens der er behov for en grundigere gennemgang og rettelser hos andre.

Jeg står lidt uforstående overfor artiklens oplysning om, at vi har ønsket en stormskade konteret på én konto, idet vores normale procedure er en opdeling på forskellige konti. Men der kan jo være tale om en hukommelsesforskydning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

590 kr. pr. time

Om 51.000 kr. er for dyrt for regnskabsføring og økonomisk rådgivning afhænger vel af, hvad man har fået for pengene.

På vores faktura er der detaljerede oplysninger om hvilket arbejde, der er udført, hvor mange timer der er brugt og timeprisen. Hos os er timeprisen 590 kr. for en konsulent.

Jeg kender ikke timeprisen på en statsautoriseret revisor. Min erfaring er, at det sjældent fremgår af deres faktura, som normalt heller ikke er særlig specificerede med hensyn til tidsforbruget på de arbejder, der er udført.

Uanset prisen er det dog vigtigt at understrege, at det ikke har nogen skattemæssig betydning, om man i driftsregnskabet bruger lineær afskrivning eller saldoafskrivning, som vi normalt gør i landboforeningerne.

Detaljeret overskuelighed

Det er rigtigt, at vores regnskaber i alt indeholder knap 40 sider. Om det er meget eller lidt, er vel en smagssag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi får ofte ros fra brugere af vores regnskaber, fordi de er overskuelige, samtidig med at man bevarer muligheden for at se detaljerne.

Det er altid beklageligt, hvis en kunde er utilfreds med os. Vi må så til gengæld glæde os over, at vores regnskaber, budgetter og øvrige beregninger nyder stor tillid hos penge- og realkreditinstitutterne, told- og skatteforvaltningerne og ikke mindst hos vores kunder.

Svar

MaskinBladet ønsker at knytte følgende kommentar til Morten Juhl Lassens indlæg:

Når LRØ ikke blev spurgt om sin holdning, var baggrunden, at kritikken fra Hanne Laursen og Kim Olesen i høj grad rettede sig mod Bedriftsløsningen i den omtalte artikel med parret.

Helt bevidst er der ikke nævnt navne på medarbejdere. Artiklens fokus drejede sig heller ikke primært om at kritisere LRØ, men nærmere at illustrere de forskelle, der kan være mellem revision, foretaget af et regnskabskontor tilknyttet landbrugets egne organisationer og så et privat revisionsfirma.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men vi er åbne overfor såvel Morten Juhl Lassens kommentar, som de øvrige kommentarer og indlæg, der må komme i den vigtige debat om landbrugets eget rådgivningssystem.2