På papiret er der flertal for en jordbrugerfond med 100 mio. kr. i statsindskud, som en arbejdsgruppe med gårdejer Johannes Nebel i spidsen har fremlagt et grydeklart forslag til.

Flertallet udgøres af regeringens støttepartier til venstre samt Kristeligt Folkeparti, som efter forøgelsen med Frank Dahlgaard kan sikre 90 mandater, hvis Enhedslisten springer fra.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fødevareminister Ritt Bjerregaard undslår sig fra at kommentere forslaget, som er blevet til i Fødevareerhvervsdirektoratets regi på grundlag af sidste års finanslovaftale med SF og Enhedslisten.

S og R positive

Socialdemokratiets landbrugsordfører, Erling Christensen, har betænkeligheder ved forslaget, men det bør have en chance, hvis man ellers kan finde 100 mio. kr.

- Vi må se, om vi kan finde 100 mio. kr. i finanslovforhandlingerne til finansieringen. Det er fornuftigt.

- Flere og flere bæredygtige bedrifter bliver slagtet. Hvis dette kunne være med til at bevare bæredygtige bedrifter, er det et godt formål. Problemet er, om en jordbrugerfond kan konkurrere med de forlangte priser, siger Erling Christensen til MaskinBladet.

Han henviser til et frisk tilfælde på sin fynske egn, hvor jorden koster ca. 200.000 kr. pr. ha for en gård på 43 ha, der er sat til salg for ca. 9 mio. kr. Det illustrerer for Erling Christensen, at de stigende jordpriser hurtigt bringer prisen over loftet på 12 mio. kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det Radikale Venstre ser positivt på oprettelsen af en jordbrugsfond, fordi den indeholder det grønne element, at der kan stilles krav om "skånsom dyrkning". Det er nærmest hovedregelen, at en pæn gård på 50 ha koster omkring fem mio. kr., og de penge er svære for de unge at skaffe.

- Vi ser store muligheder i dette i kombination med Wilhjelm-udvalgets konklusioner, erklærer den radikale landbrugs- og miljøordfører Vibeke Peschardt.

Privat lånekapital

Kristeligt Folkepartis landbrugs- og miljøordfører, Ole M. Nielsen, er positiv over for en jordbrugerfond med et statsindskud på 100 mio. kr. Men de øvrige 900 mio. kr. skal hverken være statslån eller statsgaranti, men kapital fra f.eks. pensionskasser og forsikringsselskaber.

- Vi vil være med til at bestemme reglerne for den fond. Vi arbejder ikke for en nationalisering af jorden, men det ville være fint med et landbrugserhverv, som drev landbrug på almindelig markedsøkonomiske betingelser og ikke hovedsageligt byggede på spekulation i jord, siger Ole M. Nielsen til MaskinBladet.

SF har afsat 100 mio. kr. i sit finanslovudspil til en jordbrugerfond, mens Enhedslisten overtrumfer med 150 mio. kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbonej

Landboforeningernes viceformand Hans Bang-Hansen afviser forslaget om en jordbrugerfond som grotesk og unødvendigt.

- De bedrifter, der er til salg, kan faktisk godt finansieres af unge landmænd. Samtidig ser vi en sund udvikling i de forskellige former for fælleseje og partnerskaber mellem den ældre og den unge landmand.

- Det er også med til at lette unge landmænds køb af gårde. Den udvikling burde regeringen fremme, skriver Hans Bang-Hansen i sin kommentar.

Hans Bang-Hansen frygter, at forslaget vil ramme netop de unge landmænd, når de skal konkurrere med jordbrugerfondens statsmidler til statsforpagtere.

Sparer 10-15 % af finansieringen

Ifølge rapporten fra arbejdsgruppen om en jordbrugerfond kan en ung landmand spare mellem 10 og 15 procent af finansieringen ved at forpagte bedriften hos en statslig jordbrugerfond frem for et traditionelt køb.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er tanken, at med forpagtningen følger miljøkrav, der ligger over gennemsnittet.