Abonnementsartikel

Afklaring om behandlingen af træer og krat på brakarealer

Der har hidtil været nogen uklarhed om reglerne vedrørende den selvgroede bevoksning på brakarealer. Jan Kjær Madsen fra Landskontoret for Planteavl kan imidlertid nu oplyse, at der er sket en afklaring med Direktoratet for FødevareErhverv, således at reglerne er blevet præciseret.

Jan Kjær Madsen siger til MaskinBladet, at der indtil nu har hersket nogen usikkerhed om, hvorvidt selvplantede træer og krat på brakarealer skulle slås. Hidtil har reglerne for brakarealerne været de regler, som også gælder for arealer, der er udlagt til "non-food produktion uden kontraktpligt," hvor både de plantede og selvplantede træer skal stævnes (beskæres) inden for en ti års periode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men det er nu er fastslået, at disse regler ikke gælder for brakarealer med selvsåede vækster, som man frit kan lade gro.

Efter den omtalte afklaring er opnået, træder de "nye regler" i kraft med omgående virkning.

Det skal understreges, at reglerne for "non-food arealer" stadig er de samme, med pligt til at stævne træerne inden der er gået ti år.