Landsudvalget for Planteavl og Danmarks JordbrugsForskning afholder Efterårskonference tirsdag den 2.oktober.

Temaet for konferencen er fremtidens jordbearbejdning, og der vil blive sat fokus på en række relevante emner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et udpluk af emnerne er: Fosfor, midtvejs i Pesticidhandlingsplan II, bioenergi og biofibre, økologisk planteavl, kvælstofnormer, produktionsøkonomi både ved planteavl og kvægavl og frøproduktion anno 2001.

Tilmelding skal ske til Landbrugets Rådgivningscenter og kan ske via internettet.