CMN flex-weeder er den langfingerharve, der har det bedste hydrauliske trykudligningssystem.Det viser en undersøgelse, der er foretaget af Landskontoret for Bygninger og Maskiner.

Konklusionen kommer, efter at en række langfingerharver er blevet afprøvet med henblik på at vurdere deres evne til trykudligning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Undersøgelsen er blevet lavet på baggrund af, at flere modeller af langfingerharver i de senere år er begyndt at blive tilbudt med hydraulisk system, der skal udligne trykforskellen mellem de midterste og yderste led på harven.

En tidligere undersøgelse fra 1996, som blev foretaget af Landskontoret for Bygninger og Maskiner i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning, viste, at de traditionelle langfingerharver uden det hydrauliske system ikke arbejdede optimalt i hele harvens bredde. Problemet var, at trykket var større på de midterste led i forhold til de yderste led, således at der ikke blev en ensartet bearbejdning af jorden.

Det var blandt andet på baggrund af denne undersøgelse, at producenterne af harver introducerede de hydrauliske trykudlignings-systemer.

Den nye undersøgelse er udført som en praktisk test, hvor arbejdsevnen både er blevet vurderet visuelt og ved måling af bearbejdningsdybden på tværs af harvens arbejdsbredde.

CMN flex-weeder fik fem testpoint ud af fem mulige i to af testene og fire point i den tredje test.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konklusionen er i øvrigt, at det kan være en god idé at investere i haydraulisk trykudligning, når der tale om brede harver.

Hvis man vil vide mere om undersøgelsen og de mere detaljerede tekniske detaljer, kan man læse om det hos Landbrugsinfo på www.lr.dk.