Abonnementsartikel

Den 1. oktober bliver det muligt for andelshaverne i Danish Crown at levere til anden side, men den mulighed er ikke meget værd i praksis

De forholdsregler, EU-Kommissionen tog for at godkende fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier, bliver nu kritiseret for ikke at være tilstrækkelige.

Konkurrencestyrelsen har haft sagen om splitleverance oppe at vende uden at gå nærmere ind i den. Og viser EU-Kommissionens afgørelse sig at være virkningsløs i praksis, kan Konkurrencestyrelsen ikke gøre noget. Her har man ikke kompetence til at ændre på en afgørelse fra Kommissionen, oplyser fuldmægtig Joan Frederiksen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har begrænset værdi

For at godkende fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier, krævede EU-Kommissionen, at andelshaverne skulle have mulighed for at levere 15 pct. af produktionen til anden side. Dette krav blev fremsat, fordi EU-Kommissionen mente, at de to slagterier med fusionen blev dominerende på markedet for køb af levende slagtesvin.

Men EU"s indgreb har ikke den ønskede effekt, lyder kritikken.

- Vi synes, det er for vanskeligt at benytte sig af splitleverancen. Mulighederne er ikke gode nok, siger Hans Aarestrup Pedersen, direktør i Danske Svineproducenter.

Problemet er, at man ikke kan "spare op" og for eksempel levere alle sine svin til anden side hver syvende uge. Som andelshaver får man mulighed for at levere op til 15 pct. af den ugentlige produktion. Dermed bliver omkostningerne til blandt andet transport for høje til at gøre tilbuddet økonomisk attraktivt, lyder kritikken.

Hjælper ikke konkurrenter

Danmarks største privatejede slagteriselskab, Koopmann Slagteri A/S, mener heller ikke, at muligheden for splitleverance er noget værd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg mener ikke, at man kan bruge splitleverancen til noget som helst. Måske hvis man en uge skal bruge seks svin og den næste uge otte, men for et industriselskab som os har den ingen betydning.

- Og jeg har svært ved at tro, at myndighederne har lavet reglen, for at hjælpe dem, som skal bruge et par grise i ny og næ. Det får man næppe konkurrence af, siger Arne Novak, adm. dir. for Koopmann Slagteri.

Han mener, at reglen måske kunne bruges, hvis det blev muligt at spare sin kvote op.

- Men nøgleordet er i den sammenhæng "måske", for jeg er stadig tvivlende. Jeg mener, at den praktiske anvendelighed er tæt på nul komma nul, siger Arne Novak.

Overvejer muligheden

Svineproducent Niels Jørgen Nielsen er en af dem, der overvejer muligheden for at levere til anden side. Men han er ikke tilfreds med de begrænsninger, der ligger i splitleverancen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er utilfreds med, at man ikke kan samle grisene sammen. Dermed er ordningen egentlig ikke noget værd. Så jeg håber, at der bliver gjort noget ved det, siger Niels Jørgen Nielsen.

- Og jeg ved, at mange af mine kollegaer også er utilfredse, fortsætter han.

I nødsituationer hvor slagteriet er bagefter, og derfor slet ikke kan tage imod grise, er det specielt vigtigt, at kunne levere til anden side.

- Det sker tit; specielt i forbindelse med påske, jul, sommerferien og når de strejker på slagterierne. Så ville det være rart, at kunne sende grisene et andet sted hen, for vi kommer hurtigt under pres, siger Niels Jørgen Nielsen.

Danish Crown er uenig

Løsningen er ikke at give andelshaverne mulighed for frit at levere til anden side i de tilfælde, hvor et slagteri er bagud, mener Danish Crown. I sådanne situationer er det op til Danish Crown at løse problemet bedst muligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I det hele taget er der ifølge Danish Crown ikke grund til at ændre på mulighederne for at levere til anden side.

- Det overvejer vi ikke at kigge på, for det var med i overvejelserne, den gang ordningen blev etableret, siger Gudrun Andreasen, informationschef i Danish Crown.

For Danish Crown er det vigtigt at kende tilgangen af grise, og det harmonerer ikke med, at en leverandør nogle gange kan sende alle sine grise et andet sted hen. Med en fast ugentlig leverance til anden side er det derimod muligt at planlægge produktionen.

- Vi kan sagtens indrette os efter en lavere tilførsel, når vi kender den. Ikke at få en stabil tilgang af grise vil være for dyrt for andelshaverne, og i et andelsselskab skal ordninger som denne hele tiden tage hensyn til de mange, siger Gudrun Andreasen.

Om syv producenter hver uge leverer 15 pct. færre grise, eller om de samme syv på skift leverer en hel uges produktionen til anden side, burde ellers give det samme resultat for Danish Crown.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kritikken er kendt

Hos Konkurrencestyrelsen i Danmark har man hørt kritikken i forbindelse med splitleverance før. Her fik man en henvendelse i november 2000, som netop gik på problemet med, at man som leverandør ikke kunne spare sine ugentlige 15 pct. op.

- Vi gik ikke videre med sagen, dels fordi muligheden for splitleverance endnu ikke var trådt i kraft, og der derfor ikke er en praksis på området. Og dels fordi det er muligt at levere til andre danske slagterier, siger Joan Frederiksen, fuldmægtig i Konkurrencestyrelsen.

Samtidig oplyser hun, at Konkurrencestyrelsen slet ikke kan ændre på en afgørelse fra EU-Kommissionen.

- Men hvis Danish Crown lægger andre bindinger på splitleverancen, som har indvirkning på konkurrencesituationen, så kan vi kigge på det. Men vi har ikke kompetence til at ændre på reglen om, at de 15 pct. skal leveres ugentligt, siger Joan Frederiksen.

Virker med mælk

Hun sammenligner svineproducenternes situation med mælkeproducenternes, hvor det som Arla-leverandør også er muligt at levere til anden side.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der har vi set flere tilfælde, hvor det fungerer, siger Joan Frederiksen.

Formanden for Landsudvalget for Svin, Lindhart Nielsen, mener, at reglerne er gode nok, som de er.

- Splitleverance er ikke super-attraktivt, men det giver mulighed for at afsøge markedet, og dermed kan man finde ud af, om man hellere vil noget andet, siger Lindhart Nielsen.

Han påpeger, at man kan vende tilbage til Danish Crown med sine grise, hvis man alligevel ikke får afsat dem til anden side. Så går man blot glip af efterbetalingen.

- Der er da ulemper ved splitleverancen, men dem der benytter sig af den, har stadig åbent hus, hvis de kommer tilbage til Danish Crown. Så jeg synes, at balancen mellem den enkeltes frihed og forpligtigelse er i orden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Man kan ikke selv høste alle fordelene og så lade andre tage ulemperne, siger Lindhart Nielsen.

Kun få har takket ja

Der er tilsyneladende ikke mange, som mener, at fordelene ved at benytte muligheden opvejer ulemperne. I hvert fald er interessen for muligheden begrænset.

- En lille halv snes stykker har spurgt nærmere til det, og kun få har meddelt, at de vil udnytte muligheden, oplyser Gudrun Andreasen, Danish Crown.Foto