Abonnementsartikel

Forhåndsgodkendelse af landbrug vil give nabokonflikter, mener Dansk Familielandbrug

Dansk Familielandbrugs bestyrelse frygter at kampen om jord bliver stimuleret yderligere, hvis amterne forhåndsgodkender udvidelser af husdyrholdet på landbrug over 250 dyreenheder.

Det kan ifølge bestyrelsen ske, hvis de nødvendige arealer til udbringning af husdyrgødning endnu ikke er tilvejebragt enten ved køb, forpagtning eller gylleaftaler, eller hvis det endnu ikke er klarlagt, hvilke arealer der gives tilladelse til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bestyrelsen understreger samtidig, at det ikke nødvendigvis er udvidelserne i sig selv, der er problemet, men at en forhåndsgodkendelse uundgåeligt vil presse prisen på jord i vejret og nok så væsentligt yderligere stimulere først-til-mølle-princippet.

- På grund af den stigende brug af kumulation ved godkendelsen af udvidelser af husdyrbrug vil en sådan hamstring af produktionsrettigheder altså medføre, at nabolandmænd kan blive udelukket fra selv en beskeden tilpasning af deres husdyrproduktion. Det kan derfor føre til konflikter mellem naboer, siger formanden for Dansk Familielandbrug, Peder Thomsen.

Dansk Familielandbrug anbefaler i stedet, at amterne skeler til for eksempel Sønderjylland. Her giver amtet først VVM-godkendelse, når det er kendt, hvilke arealer der lægges til grund for tilladelsen.