Abonnementsartikel

Fødevareministeren lemper ny regel efter pres fra SF

Der gives atter tilskud til énrækkede læhegn fra 1. januar 2002. Jørn Jespersen (SF) har overtalt fødevareminister Ritt Bjerregaard (S) til at ændre sidste års afsnit i finanslovaftalen om, at der kun gives tilskud til læhegn med fem rækker træer.

- De fem rækker var for stramt og ufleksibelt. Vi er blevet enige med Ritt Bjerregaard om, at der skal være større fleksibilitet, siger Jørn Jespersen til MaskinBladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er forskellig biologisk mangfoldighed i hegnene. Rådyr kan bedst lide mangerækkede hegn, mens mange fugle foretrækker énrækkede. Det fgørende er, at hegnene virker som grønne korridorer, dvs. de hænger ammen, fortsætter SF"s miljøordfører. Desuden skal man fremme andelen af hjemmehørende danske arter, idet der er knyttet mere biodiversitet til arter, der har været her lang tid.

I år gives der kun tilskud til femrækkede projekter, hvor ministeriet har lavet en sagsforberedende behandling, idet bekendtgørelsen endnu ikke er udstedt. Fra årsskiftet åbnes for én- og tre-rækkede hegn, men i den kommende bekendtgørelse vil det dog fremgå, at man skal forsøge at prioritere projekter med en relativ høj andel af brede hegn, oplyser Jørn Jespersen.

Al nyetablering af læhegn i 2001 har været stoppet indtil nu på grund af den manglende bekendtgørelse, oplyser sekretariatsleder Helge Knudsen, Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger.

- Vi håber på, og som Jørn Jespersen har arbejdet kraftigt på, at få en meget mere smidig bekendtgørelse, fortsætter Helge Knudsen om situationen efter næste årsskifte.

Han vurderer, at der er kollektive projekter nok til årets pulje på 20,7 mio. kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et kollektivt projekt var i den gamle bekendtgørelse en samlet plan med mindst 20 lodsejere og mindst 20 km læhegn. Et sådant projekt med en gennemsnitsbredde på tre rækker koster ca. 1 mio. kr.

En kollektiv plantning inkl. jordarbejde og tre års vedligeholdelse med tre rækker koster ca. 17 kr. pr. plante, og der står en plante pr. meter i hver række, dvs. 5.100 kr. pr. 100 meter læhegn. For seks-rækkede læhegn er prisen ca. 16 kr. pr. plante.

Et læhegn kan bestå af op til syv rækker træer og højest være 10 meter bredt.

Helge Knudsen formoder, at tilskuddet bliver lavere - måske 40 procent - end de hidtidige 50 procent, dvs. lodsejernes betaling bliver lidt højere.

Der ikke er sløjfet læhegn ulovligt, som der er spurgt om i Folketinget. Der er i enkelte tilfælde sket tilbagebetaling af tilskud, hvoraf et tilfælde skyldtes skovrejsning, oplyser Helge Knudsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sidste år sløjfede regeringen tilskuddet til læplantning, men allerede under førstebehandlingen af finanslovforslaget i september 2000 gik SF og Venstre i brechen for at bevare læplantningstilskuddet. Det skete, men der blev indført et krav om mindst fem rækker træer.