I det traditionelle landbrug har glyphosat stort set udkonkurreret mekaniske metoder til bekæmpelse af kvik.

Fortidens metoder som skrælpløjning og gentagende harvninger er i dag erstattet af en enkelt sprøjtning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For økologer og andre, som stadig sværger til mekanikken frem for kemien, kan det i dag være svært, at finde effektive redskaber. De konstant faldende priser på glyphosat har sat udviklingen af effektive redskaber til mekanisk kvikbekæmpelse i stå, og den sidste store landvinding skete for over 75 år siden, da Marsk Stig introducerede den legendariske model tre tand.

Men nu har hobbylandmand Søren Kjærgård i Nr. Felding syd for Holstebro imidlertid lavet en opfindelse, som gør den mekaniske bekæmpelse mere effektiv.

I værkstedet har han konstrueret et redskab som i én og samme arbejdsgang løsner jorden og sortere den, så planterester, rødder og andet let materiale lægges oven på jorden.

- Min far sagde altid, at hvis der var kvik i marken, skulle man holde sig væk fra skærende redskaber som tallerkenharver og fræsere. I stedet for skulle der harves og kvikken trækkes op på jordoverfladen, hvor den kunne udtørre.

- Problemet er blot, at i dag er stort set alle harver konstrueret til at nedmulde halm, og mange af dem er monteret med en valse, som til slut pakker jorden sammen. Dermed får kvikken optimale betingelser til at gro videre, siger Søren Kjærgård.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Let at trække

Den forreste del af redskabet, som Søren Kjærgård har døbt Kvik-Up, ligner til forveksling de kendte halmnedmuldere med kraftige vingeskær, som laver en fuldstændig gennemskæring af jorden.

I stedet for den traditionelle pakkevalse har Søren Kjærgård valgt at montere en rotor med fjedre bag efter harven. Rotoren drives af traktorens kraftoverføring og arbejder med 175 omdrejninger pr minut, og fjedrene kan sammenlignes med dem, der anvendes på ukrudtsstrigler. På Kvik-Upen er de blot kraftigere og har en anden udformning.

Prototypen har en arbejdsbredde på tre meter, og rotoren er monteret med ikke mindre en 100 specialfremstillede fjedre.

- Modsat pakkevalsen, der klemmer jorden fast om rødderne, løsner rotoren jorden, og fjedrene kaster græstotter og rødder op i luften, og jorden sorteres fra.

- Efter blot en enkelt overkørsel ligger kvikkens rødder som et luftigt lag oven på jorden og kan tørre ud. Behandlingen gentages efter behov, indtil kvikken er død, forklarer Søren Kjærgård.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at sikre en ensartet bearbejdning af jorden er harven forsynet med dybdehjul. Også rotoren bæres af to dybdehjul og kan arbejde uafhængig af harven. Når der vendes ved enderne, kan rotoren hæves hydraulisk.

Stor interesse hos økologerne

Søren Kjærgård har allerede mærket stor interesse for sin opfindelse. En økolog i nabolaget har testet redskabet her i efteråret, og rygtet om det nye redskab har bredt sig som en løbeild inden for den økologiske organisation.

- Konsulenterne er begejstrede, og et større økologisk brug har allerede ringet og forespurgt på redskabet, og vi er derfor i gang med at konstruere en model med en arbejdsbredde på fire meter. Der er indgået en aftale med en smedemester, som skal producere rammen. Maling, montering og salg af harverne vil vi selv tage os af, siger Søren Kjærgård, der ud over hobbybruget deriver en industrilakering.

Til forskel fra prototypen bliver der på serieproduktionen mulighed for at vælge imellem hydraulisk eller mekanisk drift af rotoren.

Stopper ikke til

Før den vestjyske opfinder satte det patenterede redskab i serieproduktion, blev den testet under forskellige forhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har prøvet at køre i ærtestub og på marker ,hvor halmen hverken var snittet eller fjernet. På intet tidspunkt har der været problemer med, at halm eller ukrudt har villet vikle sig om rotoren.

- Ligesom ved traditionel skrælpløjning og harvning har vejret betydelig indflydelse på resultatet. Jo mere tør jorden er, desto mere jord banker redskabet af rødderne og udtørringen vil blive mere effektiv og foregå hurtigere.

- Redskabet kræver ikke ret meget mere effekt end en halmnedmulder i tilsvarende størrelse. Den første model med en arbejdsbredde på tre meter har vi testet efter en 90 hestes traktor som ikke har haft problemer med at trække redskabet, slutter Søren Kjærgård.