Vinduerne på traktoren er blændet af, men piloten kan alligevel køre snorlige henover det opharvede stykke, vende ved enden og køre tilbage i et spor, der er fuldstændigt parallelt med det første spor. Og sådan kan han eller hun faktisk blive ved, indtil stykket ikke er bredere.

Og traktoren kan selv give besked til forhandleren, når der begynder at være knas med en af de centrale funktioner, hvis det forekommer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lyder det som fremtidsmusik, ja så er det blot at konstatere, at fremtiden allerede er kommet. For med John Deeres system Agricultural Management Solutions (AMS) er det allerede muligt at gøre som beskrevet.

Positionsbestemt dyrkning ved hjælp af markkort opdelt efter de opnåede eller forventede udbytter i kombination med ændringer i jordens bonitet og/eller jordbundstal i de enkelte områder af hver mark er heller ikke løs fremtidssnak.

Og nu er John Deere ved at være med på vognen, som kører stærkt ind i fremtidens nye tiltag på området.

I Skandinavien sker det i et tæt samarbejde med DataLogisk Aps., som blandt andet leverer programmer til markstyring til danske landmænd.

Monitor til alle maskiner

Hjertet er GreenStar-systemet, som arbejder med GPS-bestemmelse af traktorens, mejetærskerens eller finsnitterens position på en mark inden for ganske få meter – ja måske inden for ganske få centimeter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og til at styre systemet har John Deere udviklet den såkaldte GreenStar monitor, der kan flyttes fra traktor til traktor, eller videre til mejetærskeren eller finsnitteren, hvor der også kan være behov for at positionsbestemme udbyttet.

Med en GreenStar monitor kan landmanden erstatte mange af de displays, som ellers fylder godt op i kabinen og dermed tager dele af udsynet.

For at opnå stor præcision har John Deere via et samarbejde med den amerikanske rumfartsorganisation NASA udviklet sit eget StarFire-system, der har sit eget program til korrektion og håndtering af data fra de satellitter, som udsender signalerne til bestemmelse af den aktuelle position.

For eksempel kan en traktor køre i parallelle spor med en præcision på plus/minus fem centimeter, når overkørslen sker inden for cirka et døgn.

Også til sporbarhed

Udover at kunne bruges til positionsbestemt dyrkning med tildeling af gødning, planteværn med mere inden for de enkelte områder i marken kan systemet også bruges til at dokumentere, hvilke handlinger en landmand har foretaget i en bestemt afgrøde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette system kalder John Deere Field Doc, og med stadig flere aftagere af landbrugsprodukter, der kræver dokumentation for anvendt dyrkningspraksis, desto mere aktuelt bliver det at kunne registrere, hvad man rent faktisk gjorde ude i marken.

Udover at registrere, hvad der blev gjort, kan systemet også registrere, hvornår det blev gjort.

John Deere vil i løbet af 2002 sætte sine systemer i kommerciel produktion, og dermed bliver de også tilgængelige for landmændene. A+B