Forsikring bygger på vurdering af risiko – både for den, der ønsker at forsikre sig mod sine risici og for den, der skal stå inde for en sådan forsikring. Derfor er det særdeles væsentligt at definere hvilke risici, man er forsikret imod og i hvilken grad.

Det lyder svært, og er det for så vidt også, for forsikringer er et område med et utal af faldgruber, der desværre oftest først viser sig det øjeblik, hvor skaden er sket. Og så er det for sent at fortryde den indgåede forsikringsaftale og ofte ganske omsonst at håbe på, at et forsikringsselskab vil dække en skade pr. kulance.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et spørgsmål om risiko

Med andre ord drejer det sig om nøje at definere hvilke risici, man som forsikringstager anser det for nødvendigt at forsikre sig mod, når en aftale om forsikring skal indgås med et forsikringsselskab.

Og det er udfra netop denne filosofi, at Erik Loumand, Agro Assurance Rådgivning Aps., arbejder. Som landmand bestemmer man sig således for:

Gennemgår behov

Erik Loumand arbejder selvstændigt og sammen med en række lokale landbocentre og rådgiver også andre uvildigt om netop forsikring af landbrugsejendomme og de mennesker, som bor der. Det vil sige, at han både rådgiver om skadesforsikring og personforsikring.

- Når jeg kommer ud til en landmand, har jeg min bærbare computer og en printer med, forklarer Erik Loumand.

Gummistøvlerne er som regel også med i bagagerummet, og de kommer på, så bygningerne og omgivelser kan blive beset, inden arbejdet ved computeren går i gang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Erik Loumand har nogle forskellige programmer, som han alt afhængig af bedriftstype anvender til at analysere de individuelle behov, en landmand og hans familie kan have for såvel skadesforsikring som personforsikring.

- I første omgang drejer det sig slet ikke om at sætte pris på den forsikring, man ønsker, men om at definere den forsikringsdækning, man har brug for, siger han.

Positivt tilvalg

Og tro nu ikke, at fordi man får stukket et tykt hæfte med forsikringsbetingelser i hånden, så er bedriften dækket ind for alt det, der står.

- Nej, sådan er det ikke. Det drejer sig om at tilvælge, hvad man vil forsikre sig mod og med hvilken selvrisiko, forklarer Erik Loumand.

Fra sin karriere som forsikringsrådgiver har han opnået en erfaring i at få øje på de faldgruber, der er ved alle de mange ord, som står i forsikringsbetingelserne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For eksempel er det reglen, at når der ankommer et nyt malkeanlæg eller en malkerobot til en kvægbedrift eller et foderanlæg til en svinebedrift, er det anlæg kun forsikret frem til det tidspunkt, hvor det bliver læsset af lastbilen.

- Den normale forsikring på ejendommen dækker ikke anlægget, før det er monteret og taget i brug.

- Det vil sige, at hvis det bliver stjålet eller beskadiget i den mellemliggende periode, hænger landmanden selv på risikoen, påpeger Erik Loumand.

Skal være fremtidssikrede

Erik Loumand fremhæver også, at det kan være et problem, at gamle stalde ikke umiddelbart kan erstattes af stalde af samme type, fordi kravene til dyrevelfærd er ændrede.

- Så er det nødvendigt med en klausul om, at de gamle stalde er forsikrede, så man kan genopføre nye, der lever op til tidens krav, hvis skaden sker, siger Erik Loumand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et andet problem, som kan give en økonomisk lussing af store dimensioner, er forurenet jord.

- Forsikring mod ansvar i forbindelse med utilsigtet forurening er også meget vigtig.

- Hvis jorden under en stald eller ved nogle bygninger bliver forurenede, kan kommunen påbyde landmanden at få ryddet fuldstændigt op. Hvis han ikke gør det, tinglyser kommunen en klausul om forurenet jord.

- En sådan risiko bør man også dække sig mod, mener Erik Loumand.

Han kender stort set alle faldgruber, og der er mange flere end de her nævnte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et langt skema

Resultatet af gennemgangen af landmandens behov for forsikring er et langt skema på fem til otte sider med en masse punkter opdelt efter områder.

Hvert underpunkt får et kryds i en af følgende fire rubrikker:

Hertil kommer, at der er mulighed for at indskrive bemærkninger til hvert enkelt punkt.

- Når landmanden har dette skema i hånden, kan han og Erik Loumand sammen give sig til at gennemgå de forsikringer eller de tilbud om forsikringer, han har.

- Som regel viser det sig, at der er problemer med enten manglende dækning eller overforsikring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Begge dele er problematiske og bør rettes, mener Erik Loumand.

Gennemgå tilbud nøje

Ofte bliver skemaet, som hedder forsikringsanalyse, brugt til at gennemgå tilbud om 5-årige forsikringsaftaler. Det kan også bruges i forbindelse med en årlig revision, idet selskaberne løbende ændrer deres udbud og dækninger. Her kan landmanden ikke vente i fem år, idet han i værste fald kan blive underforsikret eller stå helt uden dækning.

- Hvis det viser sig, at der er afvigelser mellem de ønskede dækninger og de tilbudte, foreslår jeg landmanden at få de rette tilbud frem, før han begynder at sammenligne priser mellem de forskellige tilbud, siger Erik Loumand.

Men selvom et selskab er meget billigere end et andet, er det ikke nødvendigvis det billigste, der er det bedste valg.

- Man skal også føle sig sikker på, at man som forsikringstager får den rigtige behandling, hvis og når skaden indtræder. Det er næsten lige så vigtigt som kvaliteten, mener Erik Loumand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er op til landmanden og den assurandør, man forhandler forsikring med, at finde ud af, hvad prisen er for den forsikring, der er fundet behov for via den analyse, landmanden og jeg har udarbejdet, siger Erik Loumand.Foto