Kan køer blive rundtossede?

Eller nyder de måske en karruseltur?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er noget af det, man tænker, når man træder ind i Niels Jørgen Grouleffs nybyggede malkestald i Sivested nær Kolind.

Den åbne stålkonstruktion ligger matblank foran en med sine galvaniserede rør og båse.

Blot fjorten dage har malkekarrusellen været i brug, og den signalerer klart, at renligheden starter allerede her.

Tilpasses køerne

Malkekarrusellen hos Niels Jørgen Grouleff er udviklet af Sigurd Jefsen Christensen ApS og leveret igennem SAC.

Selve karrusellen er på niveau med staldgulvet, således at køerne en og en kan sluses igennem en sluse og ind i den. Slusekonstruktionens afrundede rør gelejder sammen med karrusellens langsomme drejen køerne på plads med yverenden ned mod malkeområdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Malkeområdet ligger som en forsænket ø inden for karrusellen med malkesættene hængende ved hver af båsene. De blå malkekopper giver en frisk kontrast til alt det metalliske, der ellers er på anlægget.

22 båse er der på karrusellen, hvis omdrejningshastighed kan tilpasses køernes malketid. Når hver ko er nået en omgang og har afleveret mælken, som den skal, sluses den ud i løsdriftsstalden igen.

35 minutter tager det, fra Niels Jørgen Grouleff slipper den første af sine 60 køer ind i karrusellen, til den sidste er på. Han kører med en omdrejningshastighed på karrusellen på cirka 10 minutter, så alle køer kan nå at blive malket færdige, inden de sluses ud igen.

God oplevelse

- Det er en rigtig god fornemmelse at arbejde med denne her malkekarrusel, siger Niels Jørgen Grouleff.

- Køerne er mere rolige, end de er i en traditionel bindestald, fordi de kun har et lille område at bevæge sig på i båsene. Den første ko på karrusellen kan ganske vist være lidt urolig, men så snart der er kommet en anden ved siden af, falder den mere til ro, og når de har andre køer på begge sider, bliver de helt rolige. Når de er en fire-fem stykker på karrusellen, er de så tilpas, at de begynder at tygge drøv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at køerne ikke skal stå for længe på opsamlingspladsen og blive passive, har Niels Jørgen Grouleff en drivkæde, der i givet fald kan genne dem ind på karrusellen. Men han forklarer, at han endnu ikke har haft brug for den fordi, køerne følger efter af sig selv, når den første ko er kommet ind på karrusellen.

Alt nyt kræver tilvænning. Således skulle køerne også vænne sig til at blive malket fra én side, men det er faldet på plads nu.

Anbefalet malkekarrusel

Det var en montør fra SAC, der gjorde Niels Jørgen Grouleff opmærksom på, at det måske ville være en god idé for ham at investere i en malkekarrusel.

Niels Jørgen Grouleff havde netop fået bygget en ny lys stald og stod over for at skulle vælge, hvordan selve staldindretningen skulle være.

Montøren fortalte ham, at der var kommet en ny type malkekarrusel på markedet, som forholdsmæssigt ikke var så meget dyrere end den traditionelle 2 x 8 sildebensstald, som Niels Jørgen Grouleff havde i tankerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prisen på omkring 700.000 kr. for malkekarrusellen, inklusive støbearbejdet, i forhold til de cirka 400.000 kr. for sildebensstalden, mente Niels Jørgen Grouleff, var til at magte, specielt i lyset af de fordele malkekarrusellen så ud til give. Derfor fulgte han montørens råd og investerede i malkekarrusellen.

Ikke fortrudt

Niels Jørgen Grouleff har ikke fortrudt sit køb af malkekarrussellen. I de fjorten dage den har været i funktion, synes han kun, at den har budt på fordele.

Han fortæller om, hvordan malkearbejdet foregår nede i den forsænkede malkeø:

- Køerne kører lige så stille hen til det sted, hvor jeg står og sætter malkesættet på dem. Jeg behøver ikke at række ud for at sætte dem på, fordi de selv træder et skridt tilbage for at modtage pattekopperne. Under malkningen giver jeg dem nemlig ingen kraftfoder, der kan lokke i den anden ende.

Hvis Niels Jørgen Grouleff vil regulere noget ved karrusellen under malkningen, skal han blot vende sig om til et styringspanel, der sidder lige bag ved ham. Da det er sjældent, han skal forlade sin plads, kan han udføre langt det meste af malkearbejdet inden for en kvadratmeter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Niels jørgen Grouleff forklarer, at i en traditionel 2 x 8 sildebensstald ville han skulle rende frem og tilbage mellem køerne hele tiden.

- Man kan sige, at med malkekarrusellen kommer køerne til mig, hvor jeg før skulle komme til dem, siger han.

Det skulle være dansk

Selvom genopdagelsen af malkekarrusellernes muligheder har været længere fremme i udlandet end herhjemme, så var det vigtigt for Niels Jørgen Grouleff, at det blev et dansk produkt, han investerede i.

Han siger, at med et dansk produkt vil der ikke være så langt, når han skal i kontakt med producenten, hvilket blandt andet er en stor fordel, når der skal ydes service.

Ikke alene har Niels Jørgen Grouleff nem adgang til service på sin nyinvestering, men han har tillige fået undervisning i, hvordan han selv kan skifte dele på karrusellen, hvis de går i stykker. For eksempel kan han selv sætte et nyt leje i, hvis det skulle være nødvendigt, og da lejerne er standardlejer, kan han købe dem hos den lokale smed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Effektiv malkning med stor kapacitet

Sigurd Christensen på 26 år har stået bag udviklingen af den type malkekarrusel, som Niels Jørgen Grouleff har valgt at investere i.

Sigurd Christensen siger, at målet med den malkekarrusel, han har udviklet, er at forene malkekarrusellens kapacitet og effektivitet med den almindelige stalds enkelhed.

Derfor er der ikke noget overflødigt elektronik eller ekstraudstyr ved hans karrusel.

Til gengæld har det været vigtigt for Sigurd Christensen, at der ikke skulle spares på karrusellens vitale dele. Derfor har han valgt dyrere løsninger ved de bevægelige dele, end man ellers ser på tilsvarende anlæg. For eksempel bruger han oliefyldte nylonruller med kraftige lejer i de dele, som karrusellen ruller på. I det hele taget er lejerne valgt så store som muligt for at være mere slidstærke.

Samtidig med de rullende deles store styrke er selve karrusellen lettere end normalt. Det gængse karrusel-gulv af beton er udskiftet med en stålplade, der vejer betydeligt mindre, hvilket i det lange løb vil give langt færre udgifter til renovering af anlægget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Inspiration fra 80"erne

Sigurd Christensen er selv landmandssøn og uddannet landmand, så han har gode forudsætninger for at kende landmændenes behov.

Inspirationen til at udvikle en ny malkekarrusel har han fået fra sin morbrors landbrugsejendom, hvor man kan finde en af de malkekarruseller, der blev bygget tilbage i 1980"erne.

Sigurd Christensen ville lave en moderne malkekarrusel, der er enkel og med stor kapacitet.Samtidig skulle prisforskellen i forhold til de gængse sildebensstalde være begrænset, således at landmanden hurtigt ville føle, at hans mer-investering var tjent ind igennem et sparet tidsforbrug.

Den type landmand Sigurd Christensen havde i tankerne under udviklingen af malkekarrusellen, er en med en mellemstor til stor besætning.

Han siger om sine tanker:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg synes, at karrusellen skal hjælpe landmændene med at få en lettere hverdag, hvor de ikke er så bundne af malkearbejdet.

Sigurd Christensen og Niels Jørgen Grouleff holder åbent hus den 16. oktober fra klokken 11.00 – 15.00, hvor de vil præsentere malkekarrusellen.

Malkekarrusellen

Antal af båse – 22

Malkekapacitet – 110-115 køer i timen