Abonnementsartikel

Det beløb, der er stillet til rådighed til BSE-tests, er sluppet op, og derfor står den nu på brugerbetaling

Nu bliver der lagt nye BSE-omkostninger på kvægbrugerne. Indtil videre er BSE-tests blevet finansieret ved hjælp af de tilbageførte CO2-afgiftsmidler. Men pengene herfra er sluppet op, hvorfor denne finansieringsform ikke længere er mulig.

I stedet skal fremtidige analyser finansierers ved hjælp af brugerbetaling, hvilket indebærer, at det er ejeren af det selvdøde dyr, der skal betale testomkostningerne til analysen for BSE, skriver Kødbranchens Fællesråd i det seneste nummer af UgeNyt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den 1. juli 2001 blev undersøgelsen af selvdøde voksne kreaturer over 24 måneder ændret fra en stikprøve til en undersøgelse af alle døde dyr. Det betød en forøgelse af antallet af analyser fra 8.000 til cirka 35.000 på årsbasis.

De tilbageførte CO2-afgiftsmidler finansierede stikprøverne, og dette fortsatte efter at antallet af analyser blev udvidet.

Flere laboratorier har med omgående virkning reduceret omkostningerne til BSE-test af slagtedyr over 30 måneder med 50 kr., hvilket har betydet, at de eksportautoriserede slagterivirksomheder har reduceret deres omkostninger med et tilsvarende beløb, skriver UgeNyt.