Abonnementsartikel

Hellevad Omegns Andelsmejeri står til at miste hele sit marked for økologisk mælk

Det ser sort ud for de økologiske leverandører i Hellevad Omegns Andelsmejeri.

Arla Foods har opsagt aftalen med det lille andelsmejeri, som hidtil har leveret al sin økologiske mælk til Arla.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men i en situation, hvor Arla svømmer i økologisk mælk fra sine egne leverandører, som mejeriet ikke kan afsætte, er der ingen forretningsmæssig fornuft i at forlænge en aftale med en ekstern leverandør.

- Hellevad har været leverandør til os i lang tid, så selvfølgelig har vi meget tilovers for dem. Men vi er forpligtet til i første omgang at tage hensyn til vores egne økologer, siger Knud Erik Jensen, næstformand i bestyrelsen for Arla Foods.

- Og vores egne økologer har ikke stor forståelse for, at vi i den nuværende situation køber mælk andetsteds og dermed yderligere forringer udnyttelsesgraden af den økologiske mælk, forklarer han.

Skal mødes igen

Knud Erik Jensen vil dog ikke afvise, at der kan komme en aftale i stand, for forhandlingerne er endnu ikke afsluttet. Derfor vil han heller ikke gå nærmere ind i detaljer på nuværende tidspunkt. Men alene det, at parterne forhandler, viser, at der stadig er en åbning for Hellevads økologer.MaskinBladet erfarer, at en mulig løsning kunne være, at Hellevads økologer får lov til at skifte over til Arla som økologiske leverandører.

- Jeg kan ikke sige noget i en situation, hvor vi sidder og forhandler. Men Hellevad er da en speciel leverandør for os, fordi vi har haft et samarbejde i så mange år. Og vi samarbejder også stadig på en række andre områder, siger Knud Erik Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som tingene står nu, ser det dog ud til, at Hellevad Omegns Andelsmejeri til næste år kommer til at stå med omkring 20 mio. kg økologisk mælk, som der ikke er kunder til. En alvorlig situation for mejeriets 31 økologiske leverandører.

- Vi har solgt alt vores økologiske mælk til Arla, og vi har ingen alternativer, fortæller mejeribestyrer Thomas Thomsen.

Alvorligt for leverandørerne

For de økologiske leverandører hos det lille mejeri er det en alvorlig situationen.

- Det er et kæmpe økonomisk problem for mange. Mange har investeret i nye stalde i forbindelse med overgangen til økologi, og desuden står en del midt i en femårs støtte-periode, siger Hans-Jørgen Schmidt Meyer, som både er formand for Hellevad Omegns Andelsmejeri og selv økologisk mælkeproducent.

Aftalen med Arla Foods er opsagt til den 1. juni 2002, og derfor har Hellevad Omegns Andelsmejeri opsagt sine aftaler med de økologiske leverandører gældende fra samme dato. Men mejeriet håber på, at aftalen med Arla i det mindste kan blive forlænget til den 1. oktober. Der kom dog ikke nogen afklaring, da Hellevad Omegns Andelsmejeri mødtes med Arla Foods sidst i september. Og Thomas Thomsen erkender, at mulighederne ikke ser gode ud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har ikke de store forhåbninger, og optimismen er ikke så stor, som den har været, konstaterer han.

Mangler alternativer

Dermed kan Hellevads økologiske leverandører blive tvunget til at omlægge til konventionelt brug, for der er ingen realistiske alternativer til Arla Foods.

- Alternativet er de små økologiske mejerier, men deres økonomiske situation er ikke strålende. Så der er reelt ikke noget alternativ, må vi nok erkende, siger Hans-Jørgen Schmidt Meyer.

Økologerne får tilskud fra Staten og EU for en femårig periode. Ophører man som økolog i løbet af perioden, skal hele støtten betales tilbage. Men ender det med en situation, hvor de økologiske leverandører må omlægge til konventionel drift, er en dispensation nødvendig.

- Vi håber på en form for dispensation. Det er en nødvendighed, vil jeg næsten sige, mener Hans-Jørgen Schmidt Meyer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men heller ikke den mulighed ser lovende ud.

- Vi har i dag ikke regler for, at de skulle blive fritaget for at betale støtte tilbage. Det ligger ikke i regelsættet, siger Hans Jørgen Langfrits, der er sektionsleder i Direktoratet for Fødevareerhverv.

Undtaget fra reglerne er situationer, hvor landmanden kan påberåbe sig force majeure. For eksempel hvis han ophører som landmand, bliver uarbejdsdygtig eller bliver ramt af en naturkatastrofe. Men den situation økologerne i Hellevad Omegns Andelsmejeri er havnet i falder ikke ind under undtagelserne i forbindelse med force majeure, oplyser Direktoratet for Fødevareerhverv.

Dermed skal tilskuddet fra Staten og EU tilbagebetales, såfremt landmændene ophører som økologer.

Mere end økonomi

Foruden de økonomiske problemer for leverandørerne betyder den opsagte aftale med Arla, at selve den økologiske livsstil må opgives.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En ting er økonomien, som er alvorlig. Men det betyder lige så meget, at det er blevet en livsform at være økolog, siger Hans-Jørgen Schmidt Meyer.

I den forbindelse er det kun en ringe trøst, at økologien har fødevareminister Ritt Bjerregaards opmærksomhed.

- Vi kan godt have en fødevareminister, der går ind for at fremme økologien. Men hvad hjælper det, når forbrugerne ikke efterspørger det, konstaterer Hans-Jørgen Schmidt Meyer.

Hellevad Omegns Andelsmejeri indvejede i regnskabsåret 1999-2000 67,1 mio. kg mælk, hvoraf knap en tredjedel var økologisk.