Anne Kristensen, 32 år, er godt på vej til at følge i sin fars fodspor som landmand og lokalpolitiker i Horsens.

Det er et karriereforløb, som den helt unge Anne Kristensen næppe havde drømt om.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun blev således uddannet tjener og kok, men alligevel endte hun ved landbruget, hvor hun nu har overtaget fødegården sammen med sin mand, Jeppe V. Kristensen. Og desuden driver de også hans fødegård.

Også på anden vis har hendes tilværelse formet sig anderledes, end der var lagt op til med den løbebane, hun udstak i sine yngre år. Således kan hun til november – hvis vælgerne vil - følge efter faren, Knud V. Rasmussen, som kommunalpolitiker i Horsens.

Interessentskab

Anne Kristensen og Jeppe V. Kristensen indledte i 1992 et glidende generationsskifte med det formål at overtage hendes fødegård, Hansted Strandgaard, der ligger ved Nørrestrand uden for Horsens.

Konstruktionen i generationsskiftet blev dannelsen af et I/S, med Anne og Jeppe V. Kristensen samt hendes forældre som interessenter. Driften kom landmandsuddannede Jeppe V. Christensen og Anne Christensen, som dengang var henholdsvis 26 og 23 år gamle, til at stå for.

Knud V. Rasmussen trak sig ved den lejlighed helt tilbage fra den daglige drift, og i stedet koncentrerede han sig om sit politiske virke i Vejle Amtsråd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han havde i flere år alligevel været meget hjemmefra i kraft af tillidsposter i blandt andet DLF Trifolium og i kommunalpolitik. Og følgelig havde han i flere år ikke haft ret meget med den daglige drift at gøre. Efter stiftelsen af interessentskabet forestod han dog regnskabsføringen i selskabet.

Først i 2000 overtog Anne og Jeppe V. Kristensen hele herligheden. At der skulle gå otte år var et af de forhold, som ikke på forhånd var planlagt.

- Der var ellers skrevet temmelig meget ned, som Anne Kristensen udtrykker det. Det var især spørgsmål som død, skilsmisse og den slags forhold, der var taget højde for.

- Grundlæggende byggede aftalen på tillid og gensidig respekt, og det var nok også vigtigt, at Jeppe og far kom meget godt ud af det sammen, vurderer Anne Kristensen.

Tilfædligt spørgsmål

- Overtagelsen var ellers lidt af en tilfældighed, for en dag spurgte jeg uden nærmere overvejelser mor, om vi ikke snart skulle overtage bedriften. Jeg havde ikke engang drøftet det med Jeppe, hvis forældre også drev landbrug, fortæller Anne Kristensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det viste sig, at hendes far og mor – og Jeppes forældre - allerede havde snakket om det. Og ret hurtigt blev der strikket en model sammen, som indebar, at jord og bygninger blev overdraget til interessentskabet.

- Vi lejede bygningerne af interessentskabet, som til gengæld betalte os for at drive jorden.

Forberedt

Helt overraskende var det begyndende generationsskifte ganske vist ikke. For allerede to år tidligere havde Anne Kristensens forældre erhvervet deres aftægtsbolig inde i Horsens.

Netop det forhold fremhæver Anne Kristensen i øvrigt som en af fordelene i tilknytning til generationsskiftet.

- Der var en tilpas distance, så vi ikke oplevede en indblanding i den daglige drift, men alligevel kunne vi få hjælp, når vi spurgte, påpeger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det var tilsyneladende ikke den helt store overraskelse, at det blev netop Anne og Jeppe V. Kristensen, som kom til at overtage bedriften, selvom Anne Kristensen indtil hun mødte Jeppe V. Kristensen havde den opfattelse, at det var træls at bo langt ude på landet.

- Min storesøster var ikke interesseret, og min lillebror, der er maskinmester, havde heller ikke kurs mod landbrugserhvervet. Så på et tidspunkt var far og mor ved at indstille sig på bare at stoppe, men så ændrede jeg interesse, konstaterer Anne Kristensen, som på mere end en måde er på vej til at følge i hendes fars fodspor.

Hun er således blevet politisk aktiv i Venstre, ligesom sin far, og hun er nu kandidat til byrådet i Horsens, hvor hendes far før sin amtsrådsperiode var medlem i 20 år.

Job uden for bedriften

Anne Kristensen er uddannet tjener og kok, og i flere år gjorde hun karriere uden for bedriften, men efter at parret fik sønnen Rasmus, blev hun hjemmegående i et par år, hvor hun tog sig af køkkenet og kontoret.

Men hun har nu igen fået et job uden for bedriften. Hun arbejder for et privat konsulentfirma, Cortex, som uddanner ledige som agroassistenter til ansættelse i svineproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi sælger projekter til kommuner og AF, og de ledige får både teoretisk og praktisk undervisning i forløbet, fortæller Anne Kristensen.

Hun er glad for igen at være beskæftiget uden for bedriften, som hun erkender, at hun kun har overfladisk kendskab til.

Blandt hendes faste opgaver er at sørge for maden til Jeppe og de to faste medarbejdere. Når hun arbejder ude eller deltager i politiske møder, klarer hun køkkentjansen ved at lave mad til flere dage ad gangen og fryse det ned.

Hun ser ikke sig selv som en traditionel, hjemmegående husmor, men hendes uddannelse som kok har gjort det naturligt, at hun står for bespisningen af personalet.

Tre bedrifter

- Det er Jeppe, der tager sig 100 procent af driften, fortæller Anne Kristensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved siden af hendes fødehjem med 175 hektar har de i flere år også drevet Jeppe V. Kristensens fødehjem ved Hornsyld med 140 hektar. Denne ejendom har de netop også erhveret som et led i generationsskiftet. Endelig har de for kort tid siden overtaget driften af Jeppe V. Kristensens brors ejendom med 62 hektar.

Den animalske produktion er baseret på slagtesvin med knapt 250 dyreenheder på Hansted Strandgaard og 160 dyreenheder på bedriften ved Hornsyld.

Salgsafgrøderne er sukkerroer, græsfrø og fremavlskorn.

I de år Anne og Jeppe V. Kristensen har stået for driften på Hansted Strandgaard er der foretaget ændringer hvert år.

- Far havde 500 slagtesvin og 50 – 60 ammekøer. Allerede i 1992 byggede vi en dybstrøelsesstald til 1.000 slagtesvin. Siden satte vi kødkvæget ud, og vi lavede kvægstalden om til svin. Desuden renoverede vi de gamle stalde, og i dag har vi 2.200 svin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er i korte træk, Anne Kristensen kendskab til bedriften, og hun understreger da også, at det absolut ikke bliver landbrugspolitik, hun vil beskæftige sig med som politiker.

- Jeg ved for lidt om landbrug, og i det hele taget skal man ikke forvente, at jeg bliver en kopi af min far i politik – for så bliver man nok skuffet, lyder det fra Anne V. Kristensen, der har socialpolitikken som sit primære interessefelt.