Abonnementsartikel

Sammenlægningen af landbrugsskolerne i Høng og Sydsjælland får virkning fra januar 2002

På en generalforsamling den 9. oktober kom de sidste detaljer på plads i forbindelse med fusionen mellem Høng Landbrugsskole og Sydsjællands Landbrugsskole.

Blandt andet blev bestyrelsen for den nye fusionsskole valgt, og en af bestyrelsens første opgaver bliver at videreudvikle landbrugsskolen i retning af et regionalt center for uddannelse inden for landbrug, husdyr, natur og fritidsliv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at ruste sig til denne position er skolen allerede i færd med udvidelser og nybyggeri for fem millioner kroner alene i 2001.

Bestyrelsen får desuden en konkret opgave med at afhænde bygningerne på Sydsjællands Landbrugsskole til en nystiftet efterskole, Lundby Efterskole, der forventer at modtage det første hold elever til august 2002.

Den nye bestyrelse fik følgende sammensætning: formand Jens-Christian Nielsen, Ringsted,næstformand Ole Loving Madsen, Fakse, Søren Skovager Jensen, Slagelse, Hans Arne Nielsen, Ruds-Vedby, Søren Bøje Olsen, Høng, Bjarne Feldthusen, Næstved, Preben Tving Andersen, Præstø, Christian Høier, Nykøbing Falster, Poul Erik Damsbjerg, Nr. Asmindrup og suppleant Jørn Nordstrøm, Sakskøbing.