Abonnementsartikel

Kalø Landboskole har i de senere år oplevet et behov for at specialisere sig også i markmaskiner og har derfor oprettet et maskinspeciale

- Efter at den generelle basisviden i bredden er skaffet i løbet af de første par år på landmandsuddannelsen, vil der for mange være et behov for specialisere sig i for eksempel kvæg, svin eller andre husdyr, mener Annette Søndergaard, Kalø Landboskole.

Hun har i de seneste år set et voksende behovet for at specialisere sig i markmaskiner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Betydningen af forskellige teknikker for samme års udbytter har man længe interesseret sig for og også undersøgt. Men særligt er erkendelsen af jordbehandlingens betydning for jordens fremtidige frugtbarhed og dermed værdi som landbrugsjord vokset.

- Det er vigtigt et kende en jordbehandlings påvirkning af humusindhold, tab af lermineraler, pakning af jorden i dybden og under pløjelaget, jordens drænende effekt og evne til at optage vand og biologiske aktivitet, siger Annette Søndergaard.

- Alt dette skal sammenvejes med påvirkning af rodukrudt og puljen af ukrudtsfrø og for eksempel opformering af snegle og lignende. Og derudover skal maskinføreren have et overblik over de forskellige metoders omkostninger for at kunne bearbejde jorden optimalt efter dens og afgrødens behov, men under hensyntagen til omkostningerne og påvirkningen af jorden fremtidige værdi, tilføjer hun.

GPS

Et andet redskab til at behandle jord og afgrøde optimalt uden at bruge unødvendige ressourcer er ifølge Annette Søndergaard gradueret planteavl.

- Mulighederne i positionsbestemt gødskning, sprøjtning, kalkning og så videre er interessante. Og samtidig med at en landmand med speciale i markmaskiner skal forstå teknikken og kunne anvende den, skal han også forstå systemets begrænsninger for at kunne anvende data rigtigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor skal eleverne have mulighed med at stifte bekendtskab med GPS i uddannelsen, mener Annette Søndergaard.

Hun lægger vægt på, at en faglært medarbejder i marken eller på en maskinstation skal kunne vurdere jordens og afgrødens behov, vælge passende maskiner og kende kvalitetskravene til sit arbejde.

Han skal under arbejdet justere maskinen og arbejdsintensitet i afvejning af de forskellige sammenhænge. Han skal forstå ny tekniks muligheder og begrænsninger, have kendskab til egnet udstyr der kan købes til at løse problemer og kunne regne omkostningerne ud.

- Alt dette er man bedre rustet til efter at have specialiseret sig i markmaskiner på modul 2 i landmandsuddannelsen, siger Annette Søndergaard.