Abonnementsartikel

Bygholm landbrugsskole kan tilslutte sig den samme vision, som skolens australske samarbejdspartner har formuleret

Hvilke krav stilles der til fremtidens landmandsuddannelse? Det er et spørgsmål, vi i uddannelsessektoren ofte stiller os selv. Hvilke parametre har betydning nu og i fremtiden? Og lytter vi til de signaler en foranderlig verden sender?

Bygholm - hvorhen?

Under et nyligt studieophold i Australien for Bygholm Landbrugsskole, havde jeg kontakt med Emerald Agriculture College, et større landbrugscollege i Queensland. Et meget spændende og givtigt besøg, der blandt andet resulterede i et fremtidigt samarbejde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Deres vision er "Today"s training centre for tomorrow"s agriculture", hvilket frit oversat, betyder "Nutidens landbrugsskole for morgendagens landbrug."

Dette er netop hvad Bygholm Landbrugsskole tilstræber. - At være på forkant med udviklingen.

Innovation på Bygholm.

Det omgivne samfund stiller til stadighed større og anderledes krav til den landbrugsmæssige uddannelse. Årsagen kan blandt andet findes i den dynamik, der er kendetegnende for et erhverv, som i mange henseender afspejler politiske interesser.

Det er en udvikling, der i højere grad end tidligere sætter fokus på fagdiscipliner som miljø, naturpleje, dyrevelfærd, ressourcestyring med mere. Innovationen afspejles i samtlige moduler, hvilket er synliggjort ved udviklingen af eksisterende fag og nye fagdiscipliner.

Men der lyttes ikke kun til signaler fra samfundet, når uddannelsesindholdet sammensættes på Bygholm Landbrugsskole. Signalerne fra egne rækker er mindst lige så vigtige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Erfaringen viser, at en del af de studerende efter endt uddannelse ikke ønskede at vende tilbage til det primære erhverv, men gerne ville arbejde i en agroindustriel virksomhed. Således blev der, dels afledt de studerendes behov og dels den grænseflade hvori beskæftigelsen blandt andet vil være i fremtiden, oprettet en linie i markedsføring for agrarøkonomer.

På forkant med udviklingen

Oprettelse af denne linie er blot et eksempel på tiltag fra Bygholm Landbrugsskole, der ser lidt længere frem i tiden. Men kan vi altid selv løfte denne opgave og hvordan? Efterfølgende illustrerer nogle af de problemer, men også nye vinkler, vi stod over for. Uden tvivl var vi kompetente til at undervise i markedsføring, men under udviklingen af uddannelsesforløbet og den efterfølgende perspektivering, opstod et nyt behov til fremtidens landmandsuddannelse – jobansøgning.

Der skal ikke lægges skjul på, at den traditionelle måde der ansættes på i landbruget adskiller sig en del fra det øvrige erhvervsliv. Samtidig går strukturudviklingen inden for landbruget i retning mod større og mere specialiserede landbrug. For at sikre den bedst mulige arbejdskraft i forhold til den enkelte bedrifts krav og forventninger, kan vi i fremtiden forvente at ansættelsesproceduren i landbruget vil tilnærme sig det øvrige erhvervsliv.

Samarbejde

Vores fornemmeste opgave i uddannelsessektoren må være et spørgsmål om at give de studerende den bedst mulige ballast til fremtiden Et undervisningsforløb for samtlige agrarøkonomer, med følgende fokus blev dernæst sammenstykket:

Efter gennemgang af den gængse litteratur på området var vi godt klædt på til opgaven, men så opstod problemet; erfaringen manglede. Ingen af os arbejder jo i vores daglige virke som professionelle interviewere. Hvordan skulle vi løse dette problem og dermed give undervisningen den professionalisme, der er så afgørende for succes i undervisningen? Svaret var nærliggende - Landbrugets Rådgivningscenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Personalechefen på Landbrugets Rådgivningscenter, Niels-Henrik Buch, blev kontaktet og forelagt problematikken. Niels-Henrik Buch var meget begejstret for initiativet, og et samarbejde blev straks etableret.

Efter en del udveksling af ideer var et koncept på plads, hvor de studerende afslutningsvis søgte en stilling, annonceret af Landbrugets Rådgivningscenter. Niels-Henrik Buch greb hele seancen meget professionelt an med svarbreve til de studerende og efterfølgende indkaldelse og gennemførelse af jobinterview med mere.

De studerende var alle meget begejstrede over forløbet. Alle havde lært meget omkring jobsøgning, udvælgelseskriterier, interviewteknik, kompetencer og kvalifikationer i relation til aktuelle jobs. De følte sig godt klædt på til fremtiden. Et nyt undervisningsforløb med fokus på fremtidens krav til landmandsuddannelsen var succesfuldt gennemført.