Der kan forventes et større fald i indtjeningen i år. Det forudsagde formand Kaj Ole Pedersen på Mejeriforeningens generalforsamling torsdag.

- BSE-krisen og den manglende nationale kompensation kan langt fra opvejes af de stigende afregningspriser for mælken, sagde Kaj Ole Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han sammenlignede afregningsprisens udvikling siden kvotesystemets indførsel i 1984 og konstaterede, at den i dag er af omtrent samme størrelse som for 15 år siden.

- I samme periode er de almindelige forbrugerpriser godt og vel fordoblet. Med andre ord er købekraften af mælkeprisen 2001 kun cirka 50 procent af det, den var for 15 år siden, sagde formanden.

Det på trods af, at en mælkeproducent i dag malker gennemsnitlig mere end tre gange så mange køer som i 1980 og sender mere end fire gange så meget mælk til mejeriet.

- Det er en kendsgerning, at det ikke er muligt for mælkeproducenten at følge med andre grupper i det danske samfund, sagde Kaj Ole Pedersen.

Opfordring til regeringen

Formanden satte også den økonomiske situation i sammenhæng med de stramninger, regeringen løbende har påført landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Finanslovforslaget for 2002 er desværre ingen undtagelse. Forslaget omfatter direkte besparelser på landbrugsområdet for 260 millioner kroner. Hertil kommer en række indirekte poster, som bringer det samlede tab op på hele 500 millioner kroner.

Også miljømæssige restriktioner bekymrer formanden, og han opfordrede stærkt regeringen til at gennemregne de økonomiske konsekvenser og tage stilling til finansiering og udmåling af kompensation, før nye indgreb i landbrugets råderet over jorden foretages.

- Politikerne løber fra ansvaret, hvis man lader et mindretal betale for flertallets miljøønsker på disse områder