Abonnementsartikel

Et forslag om at forbyde pelsdyrproduktion i Sverige ventes vedtaget på den socialdemokratiske kongres i november

Den svenske landbrugsminister Margareta Winberg vil gøre opdræt af pelsdyr i Sverige ulovligt, og derfor arbejder hun på et forbud inden det svenske valg næste år.

Flertallet i den svenske befolkning er imod, at man holder dyr i bur, for at mennesker skal kunne pynte sig og varme sig, siger landbrugsministeren ifølge ATL.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun regner med at få tilslutning til sit forslag om et forbud på den socialdemokratiske partikongres i november, for senere at kunne fremsætte forslaget i rigsdagen.

Da både venstrepartiet og miljøpartiet allerede går ind for et forbud mod pelsdyropdræt, ser det ud til, at forslaget kan vedtages i den nuværende rigsdagssamling.

Pelsdyrproducenterne i Sverige mener, at de er med til at holde liv i de tyndt befolkede områder, og de er meget utilfredse med at landbrugsministeren fremsætter sit forslag, inden der er sket en afklaring i EU, om hvordan fællesskabet skal forholde sig til pelsdyravlen.

Pelsdyrerhvervet i Sverige har omkring 700 ansatte, hvis man regner de mange sæsonarbejdere om til helårsstillinger. Men pelsdyrproduktionen har allerede været for nedadgående, efter der blev indført et forbud mod rævebure, hvor rævene ikke kunne grave eller lege.

I dag er Sverige sammen med Danmark, Holland og Finland de største pelsdyrproducenter inden for EU.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Storbritannien kom der et forbud mod pelsdyrproduktion for cirka et år siden, og i Holland er der et på vej.