Abonnementsartikel

EU vil effektivisere systemet til vurdering af fødevarer ved at etablere European Food Authority, som efter planen skal have et årligt budget på 330 mio. kr.

En ny institution er under udarbejdelse i EU-systemet. European Food Authority skal den døbes, og formålet er at styrke arbejdet med fødevaresikkerhed ved at skabe et bedre system til vurdering af fødevarerne. Efter planen skal European Food Authority årligt tildeles 330 mio. kr., når den er kommet op i omdrejninger.

- Den danske regering er positiv overfor forslaget, for det er generelt et godt forslag. Det kommer til at betyde, at vi fået et mere effektivt og stærkere system for vurdering af fødevarer, siger Knud Østergaard, som er chef for det internationale sekretariat i Fødevaredirektoratet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye institution skal være krumtappen i risikovurderingen af fødevarer, men kommer ikke til at have noget at gøre med selve lovgivningen.

Forud for al lovgivning foregår der et omfattende videnskabeligt arbejde, som bliver forelagt for de videnskabelige komitéer, der kommer med en udtalelse. Det er hensigten, at dette grundlæggende – og ofte meget omfattende – videnskabelige arbejde skal varetages af European Food Authority.

- Det er et kæmpe arbejde at vurdere kemiske stoffer. Det bliver i dag udarbejdet på frivillig basis i de enkelte lande, fortæller Knud Østergaard.

Systemet er sandet til

Det nuværende system kan ikke magte den stigende arbejdsbyrde, og derfor går der stadigt længere tid, inden baggrundsmaterialet bliver udarbejdet, så de videnskabelige komitéer kan udtale sig.

- Det er den almindelige oplevelse i fællesskabet, at kravene er stigende, så det bliver sværere og sværere at magte opgaverne. Systemet sander til, og det tager længere og længere tid at få udarbejdet baggrundsmaterialet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det gør, at det nogle gange tager længere tid at få lavet vurderingerne, end vi ønsker, siger Kaj Østergaard.

Derfor skal der etableres et stort, stærkt sekretariat, som skal servicere de videnskabelige komitéer. Først og fremmest komitéen for fødevarer, men også veterinær-komitéen. Endelig skal European Food Authority indsamle data og spille en rolle ved krisestyring. For eksempel ved at give faglig input og rådgivning.

Finland står stærkt

Det er EU-Kommissionens håb, at det grundlæggende forslag vedtages kort før jul. Herefter kan det praktiske arbejde med at etablere institutionen begynde. Et af problemerne er at placere European Food Authority. Den danske regering har ikke ønsket at få institutionen til Danmark, men har i stedet anbefalet Finland, som kraftigt har lagt billet ind på European Food Authority. Yderligere en lille håndfuld medlemslande er kandidater til institutionen.

Går alt som EU håber, bliver placeringen af den nye institution bestemt på det næste topmøde i december.

Fra begyndelsen skal European Food Authority efter planen have 35 medarbejdere og et budget på knap 70 mio. kr. Men når institutionen tre år senere er kommet op i omdrejninger, vil der ifølge planen være 255 ansatte og et budget på cirka 330 mio. kr.Foto(331929):