Via et større tilskud fra innovationsfonden er det blevet muligt at gå i gang med at udvikle en europæisk, økologisk landbrugsuddannelse, på Den Økologiske Landbrugsskole ved Åby-bro.

Det overordnede mål med den nye uddannelse er at styrke udviklingen af det økologiske landbrug i Europa, måske især i øst og syd. I den forbindelse har det danske uddannelsessy-stem en hel del at byde på med vores unikke vekseluddannelser, hvor den praktiske del af uddannelsen vægtes højt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og netop i økologisk landbrug er den praktiske håndværksmæssige viden af stor betyd-ning. Samtidig er Danmark på mange områder førende i Europa, når det gælder udviklingen af økologisk landbrug, så det falder naturligt at lægge en sådan uddannelse på dansk grund.

Som Europas ældste økologiske landbrugsskole, har vi naturligvis samlet en stor eksper-tise på området, så vi har meget at byde på, både på den faglige og den pædagogiske side.

Faktisk er der tale om, at vi skal udvikle to forskellige modeller – og afprøve dem.

Kursus på 10 måneder

Eleverne her skal på forhånd have en solid praktisk erfaring med landbrug.

De vil på kurset lære en masse om økologiske produktionsmetoder, i teori og praksis. Men også holdningsdannende fag som filosofi, etik, politik og samarbejde bliver der plads til. Korte praktikophold på økologiske landbrug vil også være en del af kurset. Undervisningen skal foregå på engelsk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er tanken, at det, eleverne lærer, skal kunne bruges i deres hjemlande.

Når vi har afprøvet kurset en - to gange, skal det kunne "overtages" af andre landbrugs-skoler hvor som helst i Europa. Al vores materiale vil da blive tilgængeligt for disse skoler.

Uddannelse på engelsk

Den anden model vil være en engelsksproget pendant til den danske landmandsuddan-nelse. Den vil cirka bestå af to måneders skoleophold (afkortet M1b), 18 måneders praktik på landbrug og seks måneders skoleophold (modul 2).

Af de 18 måneders praktik kan de seks måneder tages hvor som helst uden for Danmark. Deltagerne vil efter uddannelsen modtage det danske bevis som faglært landmand.

Målgruppen for dette kursus er unge fra hele Europa (også Danmark), der ønsker at gen-nemføre en internationalt orienteret, økologisk landbrugsuddannelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For unge danskere vil det være et godt afsæt til et landbrugsjob i udlandet.

Midler fra ministeriet

Midlerne til udviklingsprojektet er givet via den nye innovationslov. Der er tale om et til-skud på godt 3,7 millioner kroner over tre år.

Det første års tid vil blandt andet gå med at udvikle de to modeller, udforme og oversætte undervisningsmaterialer samt skaffe elever.

De næste to år (2003 – 2004) vil gå med at afprøve begge modeller og vurdere, hvordan det så gik. Vi skal også her finde ud af, hvilke EU-programmer der eventuelt kan støtte fort-sættelsen af de to modeller efter år 2004.

Vi glæder os

Vi er allerede så småt i gang med de første faser af projektet og gælder os til at komme rigtigt i gang. Opgaven giver os nogle spændende udfordringer, som formentlig vil bære frugt også længere ud i fremtiden. Vi er også sikre på, at det vil være en berigelse for skolemiljøet og eleverne på Den Økologiske Landbrugsskole, at skulle dele hverdag med unge fra andre lande og kulturer.