Abonnementsartikel

Forskere i USA og Europa påviser, at vindproduceret el er billigst

Hvis man regner alle følgeomkostninger med i elproduktionen, er det samfundsmæssigt billigst at producere el med vindkraft både i Europa og USA.

Det viser forskningsrapporter, der er udarbejdet uafhængigt af hinanden og offentliggjort næsten samtidig i Europa og USA, skriver bladet Naturlig Energi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den gennemsnitlige pris på el fra kul- og gasfyrede kraftværker i de 12 EU-lande ligger på godt 30 øre/kWh. Den skulle øges med 40 øre/kWh, hvis den skulle udtrykke de samfundsmæssige omkostninger ved kul- og gasfyret produktion af el.

Det viser EU-undersøgelsen The ExternE Projekt, et tiårigt forskningsprojekt, der er gennemført af forskere fra EU og USA, og kortlægger de eksterne omkostninger ved elproduktion.

Resultatet fra projektet underbygger den danske undersøgelse fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Den beregnede de samfundsmæssige omkostninger ved kulfyret elproduktion inklusiv miljøomkostninger og sundhedsudgifter til mellem 50 og 60 øre/kWh og vindkraftens samfundsmæssige omkostninger inklusiv miljøomkostninger til cirka 35 øre/kWh.

I EU-undersøgelsen belaster vindkraften kun miljø og samfund med følgeomkostninger på i gennemsnit 0,7 øre/kWh. Dermed er vindkraften den billigste energikilde, når det gælder produktion af el i Europa.