- De fire stærke mænd ønsker flest mulige kasketter. Har man virkelig tid til at føre visionerne fra Dansk Kvæg ud i livet med så mange poster?

Sådan lød én af de kritiske bemærkninger til bestyrelsen, da Mejeriforeningen holdt generalforsamling i slutningen af oktober. Det var "genbruget" af fire fra Mejeriforeningens bestyrelse til bestyrelsen i Dansk Kvæg, der fik flere mælkeproducenter op på talerstolen. Her gav de udtryk for, at de fire i bestyrelsen sidder med mange – for mange - kasketter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

MaskinBladet har set på, hvor mange poster i bestyrelser og udvalg det drejer sig om for de fire; Kaj Ole Pedersen, Niels Bøgedal, Knud Erik Jensen og Bent Juul Sørensen.

Oplysningerne stammer bl.a. fra Mejeriforeningens og Arla Foods seneste årsberetninger.

* markerer, at dette udvalg lægges ind under Dansk Kvæg.

Gdr. Kaj Ole Pedersen:

Arla Foods (kreds- og regionsformand)

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mejeriforeningen (formand)

Dansk Kvæg (næstformand)

Landsudvalget for Kvæg*

Foulum Kvægforsøgsudvalg

Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme*

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mejeribrugets Kvoteudvalg*

Økonomiudvalget for Kvæg* (har fungeret som bestyrelse for KFC)

Mælkeafgiftfonden (formand)

Mejerirationaliseringsfonden

Jubilæumsfonden

Artiklen fortsætter efter annoncen

Johs. Kyeds Fond

Danske Mejeriers Mælkeudvalg

Mejeribrugets Branchenævn

Internationalt Mejeriforbunds Danske National Komité

Fødevareministeriets Mastitisudvalg

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danske Andelsselskaber (delegeret)

Landbrugsraadet (præsidiemedlem)

Landbrugets Økonomisk-Politiske Udvalg

Landbrugets EU-udvalg

Fødevareministeriets udvalg vedr. Det europæiske økonomiske Fællesskabs landbrugspolitik (§ 2-udvalget)

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrugets Eksportfremmeudvalg

Promilleafgiftsfonden

Landbrugets Finansieringsfond og Finansieringsfoden af 1963

Bovi-Danmark (avlsdyreksportfirma)

Gdr. Niels Bøgedal:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arla Foods (kreds- og regionsformand)

Mejeriforeningen (næstformand)

Dansk Kvæg

Mælkeafgiftfonden (næstformand)

Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme*

Artiklen fortsætter efter annoncen

Økonomiudvalget for Kvæg*

Agri-Norcold A/S

Mejerirationaliseringsfonden

Jubilæumsfonden

Danske Mejeriers Mælkeudvalg

Fødevareministeriets Mastitisudvalg

Danske Andelsselskaber (delegeret)

Gdr. Knud Erik Jensen:

Arla Foods (næstformand)

Mejeriforeningen

Dansk Kvæg

Mælkeafgiftfonden

Mejeribrugets ForskningsFond (formand)

Mejerirationaliseringsfonden

Jubilæumsfonden

Danske Mejeriers Mælkeudvalg

Mejeribrugets Branchenævn

Landbrugsraadet

Landbrugets Energiudvalg

Landbrugets Forsknings- og Levnedsmiddeludvalg

Danske Andelsselskaber

Gdr. Bent Juul Sørensen:

Arla Foods (kreds- og regionsformand)

Mejeriforeningen

Dansk Kvæg

Mælkeafgiftfonden

Mejerirationaliseringsfonden

Jubilæumsfonden

Danske Mejeriers Mælkeudvalg

Internationalt Mejeriforbunds Danske National Komité

Danske Andelsselskaber (formand)

COGECA"s præsidium (Sammenslutningen af landbrugets andelsorganisationer i Den Europæiske Union)

Landbrugsraadet

Landbrugets Økonomisk-Politiske Udvalg

Landbrugets EU-udvalg

Landbrugets Udvalg for Samfundskontakt

Landbrugets Energiudvalg (næstformand)Tegning 1