Abonnementsartikel

Forhenværende udstillingschef for Agromek og forretningsfører for landbrugsmaskinfabrikanterne, Poul Pedersen, Højbjerg, er død 75 år gammel

Poul Pedersen var indfødt århusianer. Fra 1941 var han på Aarhuus Stiftsbogtrykkerie som bud, lærling, typograf, tillidsmand og arbejdsleder.

Poul Pedersen blev i 1962 reklamechef ved Foreningen af jydske Landboforeninger med annoncer til Jydsk Landbrug og Ungskuekataloget som primære opgaver. I 1966 blev han udstillingschef for Korn og Frø i Herning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Poul Pedersen var den vedholdende drivkraft bag etableringen af den årlige landbrugsmaskinudstilling, Agromek i Herning, i 1975. Det var i høj grad Poul Pedersens fortjeneste, at Agromek, der ejes af Danske Landbrugsmaskinfabrikanter og Landboforeningerne, fik afgørende betydning for mekaniseringen af dansk landbrug og for eksporten af danske landbrugsmaskiner.

Poul Pedersen oprettede og ejede det sekretariat i Århus, der planlægger og gennemfører Agromek for de to organisationer. Fra 1975 til 1993 var han - med sikker hånd og stort organisationstalent - udstillingschef for Agromek, der voksede kraftigt år for år. Det medvirkede også til den hurtige udbygning af Messecenter Herning.

Poul Pedersen havde en sjælden og god diplomatisk evne til at knytte kontakter til de mange personer i ministerier, organisationer og virksomheder, der medvirker til at gennemføre Agromek med godt resultat.Arbejdet for eksporten stod Poul Pedersen særlig nær. Og det var en stor glæde og ære for ham, at Agromek allerede i 1982 modtog Kong Frederik den Niendes Hæderspris for Fortjenstfuld Indsats for Dansk Eksport. Poul Pedersen var forretningsfører for Danske Landbrugsmaskinfabrikanter sideløbende med den daglige ledelse af Agromek.Poul Pedersen efterlader sig sin hustru samt to sønner, der i 1993 overtog sekretariaterne for Agromek og Danske Landbrugsmaskinfabrikanter.