Abonnementsartikel

Der bør ligge grundige overvejelser bag finansiering - også nu, hvor renten er meget lav

Renten har været faldende i det meste af 2001, og rentefaldet er taget til i styrke i de seneste måneder. Den faldende rente har betydet, at landmænd med Tilpasningslån i såvel euro som i danske kroner, der skal refinansieres ultimo 2001, har udsigt til en betydelig lavere ydelse i det kommende år.

Aktuelt er hovedanbefalingen fra Nykredit at vælge Tilpasningslån i euro med første refinansiering ultimo 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Renten på Tilpasningslån i euro ligger ca. 0,4 procentpoint under renten for tilsvarende lån i danske kroner. Et Tilpasningslån i euro giver aktuelt således en rentebesparelse på ca. 10 pct. i forhold til et Tilpasningslån i danske kroner.

Omlægning af lån

Det aktuelle lave renteniveau har betydet, at det igennem de seneste måneder har været aktuelt at lægge sine højtforrentede lån om til Tilpasningslån i euro eller til fastforrentede lån med en lavere rentekupon.

Fordelene ved at vælge et fastforrentet lån er, at:

Derved er der mulighed for at nedbringe restgælden ved opkøb af de bagvedliggende obligationer til en kurs, der er lavere end optagelseskursen.

I det viste beregningseksempel er der lavet beregninger for et 5% fastforrentet obligationslån. Der er dog fortsat mulighed for at optage 6% obligationslån, men ved de aktuelle kursforhold primo november 2001 anbefaler vi 5% obligationslån frem for 6% obligationslån. Årsagen er, at 5% lånet har en effektiv rente, som er 0,7% lavere, end 6% lånet. Derudover vil der være mulighed for at opnå en større konverteringsgevinst ved et 5% obligationslån i forhold til et 6% obligationslån, hvis markedsrenten igen stiger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Strategi

Ved sammensætningen af den samlede finansiering er det vigtigt, at man gør sig klart hvilke egenskaber, der er knyttet til de enkelte lånetyper og vælger sin lånestrategi herudfra.

Eksempler

Beregninger i tabellen sammenligner et Tilpasningslån i euro med et 5% fastforrentet lån. Beregningerne viser, at der er en besparelse på 13.800 kr. før skat i 1. års ydelsen ved at vælge et Tilpasningslån i euro frem for et 5% fastforrentet lån. Efter skat er besparelsen 8.120 kr. ved et lån på 1 mio. kr.

Hvis man har en forventning om, at renten stiger igen i det kommende år, så viser beregningerne, en gevinst på 18.300 kr. på et 5% obligationslån, hvis blot markedsrenten stiger med 1 procentpoint.

Årsagen til denne gevinst er, at man ved at vælge et 5% obligationslån opnår en kursgevinst, da det bliver muligt at indfri obligationerne til en kurs, der er lavere end optagelseskursen. Sammenlignet med et Tilpasningslån i euro vil der være en forskel på 52.440 kr. til fordel for et fastforrentet 5% obligationslån.

Forudsætningen i beregningerne er, at renteændringerne sker frem til slutningen af 2002. Hvis renteændringerne sker over en længere tidsperiode, vil det ændre beregningsresultaterne, men tendensen i beregningerne er ganske stabile, idet der generelt ved stigende markedsrente kan opnås konverteringsgevinster ved fastforrentede lån.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forbliver renten på det aktuelle lave niveau, eller falder renten yderlige moderat, vil et Tilpasningslån i euro være det bedste valg. Indfrielse af et 5% obligationslån efter et yderligere rentefald betyder, at låntager skal indfri de bagvedliggende obligationer til en kurs, der er højere end optagelseskursen.

Sammenlignet med et fastforrentet obligationslån vil der være en fordel på 20.570 kr. ved at vælge et Tilpasningslån i euro, hvis renten forbliver på nuværende niveau frem til slutningen af 2002.

Modelberegninger viser tendensen

Afsluttende kan det siges, at beregningerne er modelberegninger, der indeholder en række forudsætninger om bl.a. den fremtidige rente. De kan ikke give det konkrete resultat, men viser tendenserne ved forskellige lånetyper.

Beregningerne viser, hvorledes mulighederne for gevinst eller besparelse ved fastforrentede lån og Tilpasningslån er afhængige af udviklingen i markedsrenten.

Det er bl.a. baggrunden for den generelle anbefaling om, at landbrugskunder med lån på flere millioner sammensætter deres finansiering med en kombination af Tilpasningslån i euro og fastforrentede lån, f.eks. med halvdelen af hver lånetype. Herved er der mulighed for at opveje de ulemper og fordele, der er ved de enkelte lånetyper som følge af bevægelser i markedsrenten og samlet skaffe en billig, fleksibel og afbalanceret finansiering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den individuelle finansiering sammensættes naturligvis således, at den passer den enkelte driftsleders ønsker, behov og forventninger til fremtiden.Horisontomkostningsberegninger for Tilpasningslån i euro og 5% obligationslån ved ændring i markedsrenten frem til ultimo 2002.Obligationslån5 % DKK – 30 årTilpasningslån i euro med 1. refinansiering ultimo 2002– 30 årForskel i horisontomkostninger mellem Tilpasningslån i euro og 5 % obligationslånHorisontomkostninger 1)Minus=gevinstPlus=fordel Tilpasningslån i euroMinus=fordel 5% obligationslån RenteændringEfter 1 år -2,0 %-1,0 %0,0 % 1,0 %2,0 %101.85096.30054.700-18.300-93.10034.13034.13034.13034.13034.130+67.720+62.170+20.570-52.440-127.230Nøgletal1. års bruttoydelse1. års nettoydelse1. års afdragNettolåneprovenueKursværdiObl. Hovedstol74.730 56.990 18.020965.8001.000.0001.0516.60060.930 48.870 23.950967.1001.000.000-+13.800+8.120+5.930 LånoplysningerLøbetidKuponrenteSkattesatsOptagelseskurs30 år 5 %30 %95,0930 år4 %30 %100,78Beregningsforudsætninger: Diskonteringsfaktor: 2,8 %., Skattesats 30 %. Optagelsesdatoen er pr. 6. november 2001. Kursen på danske kroner og euro forudsættes konstant. Det er forudsat, at renten for Tilpasningslån i euro ligger fast frem til ultimo 2002. Der er forudsat en parallelforskydning af rentekurven i forbindelse med estimation af indfrielseskurser. 1)Horisontomkostningerne er: ydelsesbetaling frem til den 31.12.2002 samt indfrielsesomkostningerne den 31.12.2002 fratrukket lånets provenue ved optagelse