Abonnementsartikel

Danmarks JordbrugsForskning igangsætter 3-årigt forskningsprojekt omkring yverbetændelse

Yverbetændelse er et stort problem i malkekvægsbesætninger, ikke blot i Danmark, men i hele verden.

Sygdommen giver store økonomiske tab for producenterne, alvorlige problemer for dyrenes trivsel og uhensigtsmæssig forbrug af store mængder antibiotika.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bakterierne i koens yver betyder samtidig en dårligere mælkekvalitet.

Målet med det 3-årige projekt i regi af Danmarks JordbrugsForskning er, at få diagnosen på yverbetændelsen stillet langt tidligere, end det sker i dag. Det skal ske, inden koen bliver syg eller infektionen bliver kronisk.

Det er de praktiserende dyrlæger, der undersøger for yverbetændelse. I samarbejde med erhvervet prøver man nu på at udvikle et koncept, der kan give dyrlægerne bedre og mere sikre metoder til dyrkning af sygdomsbakterierne.

Projektet vil også forsøge at udvikle molekylærbiologiske metoder, som kan give nyttige informationer til rådgivning omkring besætningerne.

Endelig er de indledende undersøgelser af microarray teknikker – en mikrobiologisk robotteknik, der kan teste for mange gener på en gang - indarbejdet i projektet. Dette for at kunne identificere, hvorfor det kun er nogle bakteriestammer indenfor en art, der giver anledning til sygdommen.