Abonnementsartikel

Forsøg viser at trædødeligheden på grund af mus kan sænkes væsentligt

Mus, der gnaver unge træer til død og misvækst, kan afskrækkes med midlet Mota.

Det viser et forsøg, som har været udført på asketræer i skovene vest for Osted på Sjælland. Asketræerne led under et stort angreb af mus, der gnavede barken af dem. En del af træerne blev behandlet med afskrækningsmidlet Mota, mens resten forblev ubehandlede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Iblandt de træer, der ikke havde fået nogen behandling, døde 20 procent, mens det tilsvarende kun var fem procent for træer, der var behandlet med Mota.

De alvorlige museskader på løvtræer sker specielt i nyplantninger af bøg og ask, hvor græs og anden undervækst får lov at vokse op. Her kan musene gnave i træernes bark, mens de er skjult for rovfugles blikke.

Løvtræskulturer kan udtyndes med helt op til 90 procent, inden de når at blive så store, at de ikke mere skades af musene.

Når ødelæggelsen får så stort et omfang, er det fordi barkgnavningerne, der ofte fører til, at al bark er gnavet væk i en ring rundt om træet, kan ske år efter år, indtil træerne er over tre-fire meter høje og har stammer på mere end en arms tykkelse.

I forsøget ved Osted var planter med musegnav reduceret fra 80 procent i ubehandlede planter til 25 procent, hvor der var behandlet med Mota.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at beskytte planterne mod mus kan træplanterne behandles i oktober og november, inden sneen falder.