Abonnementsartikel

I sin beretning på generalforsamlingen kritiserede bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen blandt andet landbrugsorganisationerne

Som landmand er der nok at blive pessimist af, og derfor er troen på fremtiden vigtig, fremhævede bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen i sin mundtlige beretning på generalforsamlingen i Patriotisk Selskab torsdag aften, den 25. oktober.

For at holde pessimismen fra døren skal dansk landbrug have ordentlige rammebetingelser, understregede Peter Cederfeld de Simonsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg vil her særligt fremhæve, at skatte- og afgiftstrykket skal ned, landbrugsloven skal lempes, og kontrol samt regler skal være på ejendomsniveau, sagde han.

Peter Cederfeld de Simonsen understregede, at de landbrugsvirksomheder, der har styr på tingene, ikke skal udsættes for mistænkeliggørelse og unødige kontroller.

- Vi må som erhverv væk fra, at det altid er laveste fællesnævner, der sætter begrænsninger for erhvervet som helhed.

Mangel på rettidig omhu

Han rettede også en skarp kritik af landbrugsorganisationerne og Landbrugets Rådgivningscenter for ikke at tage problematikken med certificering alvorligt.

- Det er beskæmmende, at det såkaldte Kvamilla-projekt, der i 1995 blev igangsat af landbrugets generelle organisationer, mere eller mindre er gået i sig selv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fra starten deltog 70 landbrugsbedrifter. I dag burde vi have mindst 1.000 ISO-certificerede landbrug i Danmark. Vi har ni. Det er en katastrofe, og det er mangel på rettidig omhu, at vores organisationer og Landbrugets Rådgivningscenter ikke har støttet bedre op om dette projekt, sagde Peter Cederfeld de Simonsen, som ikke mente, at landbruget har kendt sin besøgstid.

- Nu er det i stedet aftagerne, der sætter dagsordenen med deres mærker og individuelle kontroller. Men det er primærproducenterne, der betaler prisen i form af dårligt image og en stadig faldende andel af den pris, forbrugerne i sidste ende betaler for varerne, mente formanden.

Peter Cederfeld de Simonsen gav udtryk for, at vejen frem er Grønne Regnskaber og certificering.

Kritik af Landboforeningerne

Formanden kritiserede også Landboforeningerne i forbindelse med de nuværende rammebetingelser.

- Den nuværende landbrugslov fremmer ikke en god udvikling i dansk landbrug. Lidt provokerende kan man sige, at landbruget selv bærer en del af skylden, fordi man som erhverv ikke støtter en progressiv strukturudvikling. Det må skyldes hensyn til de mange og ikke hensynet til produktion og udvikling. Skulle vi ikke hellere lade Familielandbruget om at have de mange og så sikre, at Landboforeningerne varetager interesserne for dem, der både nu og i fremtiden reelt skal leve af landbruget, sagde Peter Cederfeld de Simonsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skattestigning på 50 procent

Selvom medlemmerne af Patriotisk Selskab ifølge formanden har haft et rimeligt år rent økonomisk, i særlig grad svineproducenterne, var der også hård kritik af de betingelser, som politikerne byder landbrugserhvervet.

Peter Cederfeld de Simonsen havde svært ved at forstå, at det skulle være et godt resultat for branchen, at jordskatterne er steget med 50 procent for de landmænd, der ligger i den høje ende af skalaen.

- Finanslovsforhandlingerne sidste år vedrørende ejendomsskatteproblematikken, hvor udspillet var en fjernelse af promilleloftet på otte promille, endte som bekendt med et nyt loft på 12 promille, understregede han.

- At det kunne sælges som en sejr for landbruget, har jeg svært ved at forstå.

Samtidig er det planen, at ejendomsvurderingerne – og dermed ejendomsskatten –skal stige med 15 procent i gennemsnit i 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dermed er grundvurderingerne over de seneste fem-otte år steget gennemsnitligt til over det dobbelte, og det på trods af, at indtjeningen pr. hektar i hele perioden stort set har været uændret. Det er urimeligt, at jordskatten skal bruges som et politisk værktøj imellem stat, amt og kommune, når det endelige kludetæppe skal strikkes sammen, mener Peter Cederfeld de Simonsen.

Stigende medlemstal

I en tid hvor antallet af landmænd er på retur, har Patriotisk Selskab formået at få flere medlemmer igennem 1990"erne. Et stigende antal medlemmer er også en forudsætning for at opretholde og udvikle rådgivningen, mener Patriotisk Selskab, og målet er en vækst på minimum fire procent om året fremover. Samtidig ønsker Patriotisk Selskab en tydeligere politisk profil og mere opsøgende markedsføring.