Skovdyrkerforeningen Midtjylland (SMJ) vil have kortlagt, hvad producenternes holdning er til produktionsafgiftsfonden for juletræer (PAF).

Derfor er SMJ i færd med at forberede en spørgeskemaundersøgelse. Hensigten er at spørge både medlemmer og ikke-medlemmer om deres syn på PAF.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- MaskinBladet har afdækket så alvorlige forhold, at vi ikke kan sidde det overhørigt. Vi er nødt til at foretage os noget. Det er vores ansvar som bestyrelse at undersøge situationen og finde ud af, hvad holdningen er til den tvungne indbetaling, som reelt er en camoufleret skat, fordi det er tvang, forklarer Bo Wieck-Hansen.

Ønsker demokrati

Derfor ønsker SMJ at foretage en demokratisk undersøgelse af bidragydernes holdning. Og i SMJ håber man på, at andre regioner vil bakke op om initiativet.

- Vi er nødt til at få ryddet op i det her, så vi kan komme videre. Vi vil gerne have renset ud. Dels fordi det er vigtigt, at medlemmerne bliver hørt. Og dels for at branchen som helhed ikke får et image af underlødighed, siger Bo Wieck-Hansen.

Han ser gerne, at PAF fortsætter – dog på fri og demokratisk vis. Og Bo Wieck-Hansen tror, at chancen for at få PAF på finansloven er større, hvis branchen selv forsøger at rydde op. I modsat fald frygter han, at PAF ikke vil figurere i den endelige finanslov. Den er ikke med i regeringens udkast til 1. behandling.

En stor interesse

Spørgeskemaet bliver sendt ud til medlemmerne i SMJ, men formanden opfordrer også producenter, som ikke er medlem, til at henvende sig, for at rekvirere et spørgeskema. Målet er at få så mange input som muligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der skal svares på, om man som producent ønsker at PAF skal fortsætte eller ej. Og i givet fald om det skal ske i ændret eller uændret form. Ønsker man ændringer, bliver man bedt om at præcisere, hvilke punkter der skal ændres.

- Vi oplever en stor interesse for emnet i vores område, og jeg er ikke i tvivl om, at der også er interesse for PAF i andre dele af landet. Så jeg vil absolut opfordre alle andre regioner til også at svare på spørgeskemaundersøgelsen, siger Bo Wieck-Hansen.

Den 14. november var der bestyrelsesmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger, hvor Bo Wieck-Hansen underrettede sine bestyrelseskollegaer om det midtjyske initiativ. Men på grund af MaskinBladets deadline har vi desværre ikke nået at få reaktionerne fra bestyrelsesmødet med i denne udgave.Foto1 (332930):