Abonnementsartikel

Kvægavlsforeninger vil lægges sammen fra 2003

Kvægavlsforeningerne Viking, Taurus, Ringkøbing, Vestjyden, Fyn og HMT har aftalt at arbejde frem mod en sammenlægning med virkning fra den 1. januar 2003.

En arbejdsgruppe med tre repræsentanter fra hver af foreningerne skal inden den 1. juni 2001 udarbejde det endelige fusionsgrundlag. Det blev besluttet på et møde i Vejle den 16. november.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye forening skal have fælles sekretariat og fælles økonomi, men organisationen skal i øvrigt opbygges med en decentral struktur, hvor flere arbejdsopgaver skal henlægges til de regionale kvægavlskontorer.

De seks fusionsforeninger er enige om, at der er avlsmæssige, organisatoriske og økonomiske fordele forbundet med fusionen, som ifølge en erklæring fra foreningerne skal gavne både de enkelte kvægbrugere og det samlede kvægbrug.

Foreningerne ser sammenlægningen som en naturlig følge af strukturudviklingen i kvægbruget og dannelsen af organisationen Dansk Kvæg.