Abonnementsartikel

Ændring i tilskud til transport af korn har skabt grobund for dansk svineproduktion i Canada

Billigt korn, masser af jord og en regering, der ønsker danske svineproducenter velkommen til at producere alle de svin, de ønsker.

Det lyder vel nærmest som Eldorado i de fleste svineproducenters ører.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eldorado hedder i dette tilfælde Canada og er dermed inden for rækkevidde.

Canada gør en aktiv indsats for at tiltrække danske svineproducenters opmærksomhed. Således har man fra staten Alberta sendt en repræsentant på charmeoffensiv til Danske Svineproducenter. Og direktøren og økonomidirektøren for et stort canadisk slagteri har også lagt vejen forbi for at overtale danske svineproducenter til at drage vestpå.

- I medierne har det lydt, som om masser af danske svineproducenter var på vej til Canada, siger direktør Hans Aarestrup Pedersen, Danske Svineproducenter.

- Men sådan forholder det sig nu ikke. Der er i virkeligheden kun tale om ganske få svineproducenter, som overvejer at producere i Canada. Måske vil der være en halv snes, der i løbet af de næste par år pakker familie og formue i kufferten og rykker teltpælene op, siger Hans Aarestrup Pedersen.

Hvis de så kan melde tilbage med succeshistorier, er det sandsynligt, at flere følger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

13 landmænd danner selskab

I øjeblikket er en gruppe svineproducenter på i alt 13 ved at sondere terrænet. Svineproducent Carsten Lind Pedersen, Brædstrup, er en af de 13 svineproducenter, der har dannet et selskab for at producere svin i Canada.

- Vi ser det som en anderledes måde at skabe vækst på, og i Canada er der mulighed for volumen. Samtidig mangler man viden om og traditioner for effektiv svineproduktion, siger Carsten Lind Pedersen.

- Det skal ikke ses som et surt opstød men blot som en konstatering af, at produktionsomkostningerne herhjemme er højere end i Canada og formodentlig bliver endnu højere i fremtiden, siger Carsten Lind Pedersen.

At fødevareministeren nu har et borgerligt syn på landbruget, er ikke noget, der får Carsten Lind Pedersen til at overveje projektet endnu engang.

- Nej, der skal ny teknologi til, hvis omkostningerne inden for svineproduktionen skal ned. Og det koster at investere i ny teknologi, slår Carsten Lind Pedersen fast.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Meget rig – eller fattig

At starte svineproduktion i Canada er ikke for folk, der tænker i små, danske størrelser.

- Her er typisk tale om velkonsoliderede svineproducenter, der ønsker at placere kapital i en produktion, de selv har knowhow i. Var der kun tale om investering, kunne de jo lige så godt sætte pengene i aktier, siger Hans Aarestrup Pedersen.

- Hvis man skal i gang med sådan et projekt, skal man tænke stort. Og man skal være parat til at blive enten meget rig – eller meget fattig. Det har fået flere til at trække følehornene til sig, siger Hans Aarestrup Pedersen.

Selskabet har ansat en dansk driftsleder, men ønsker først at komme med flere detaljer, når det hele er faldet på plads.

Fordele i Canada

Baggrunden for at canadierne gerne vil have danske svineproducenter til landet er blandt andet, at et transporttilskud på korn er faldet bort. Derved bliver det for dyrt for kornproducenter midt i landet at transportere det ud til kysterne. Prisen har taget et dyk, så Canada nu er et af de billigste steder at fodre en gris.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da svineproduktionen i Canada stadig er forholdsvis lille, er omstændighederne for svineproduktion nu i top. Det, der mangler, er flere velkvalificerede svineproducenter, der ved, hvordan man får økonomi i svineproduktion. Og det ved danskerne.

- De fordele danske svineproducenter vil møde i Canada er masser af jord og meget få restriktioner for, hvor mange svin, man må producere. Der er heller ingen problemer med sygdomme som svinepest og Mund- og Klovesyge. Og afstandene mellem svinefarmene vil være store nok til, at der ikke er den umiddelbare smittefare, som vi kender herhjemmefra. Infrastrukturen er også god, og i øjeblikket er der arbejdskraft nok.

- Det er så bare spørgsmålet, om arbejdskraften er kvalificeret nok, bemærker Hans Aarestrup Pedersen.

1.200 søer pr. stald

Med hensyn til prisen for at opføre en stald ligger den en smule under den danske. Der bygges i store enheder til 1.200 søer. Når man netop har fokuseret på den størrelse, er det fordi 1.200 søer er, hvad der kan transporteres på et lastvognstog. Da der ikke er restriktioner for, hvor mange søer man må have, er det bare at gange 1.200 med så meget, man har fantasi, mod og kapital til.

I Danmark ligger en gennemsnitsbesætning på 250 søer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er da muligheder for danske svineproducenter i Canada. Men man skal gøre sig klart, at resultaterne kan falde anderledes ud, når man fjernstyrer en produktion, end når man selv har den daglige gang i stalden.

- Og med de store enheder, man skal op i for at komme i gang, kan det enten gå den ene – eller den anden vej, slår Hans Aarestrup Pedersen fast.