Abonnementsartikel

Fødevareminister Mariann Fischer Boel lover ikke landbruget evig medvind

En godsejer og Venstre-kvinde som minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Forventningens skrue tåler nok at få nogle omgange i den rigtige retning. Men holder det i virkelighedens politiske verden? Vil den nye minister for området, Mariann Fischer Boel, leve op til forventningernes søde drømme?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvor meget bliver du landmændenes minister i forhold til forbrugernes minister?

- Fordi jeg kommer fra landbrugserhvervet, har nogle villet skyde mig i skoene, at jeg så er erhvervets minister, mens de øvrige tre ben vedrørende landbrugserhvervet i Fødevareministeriet ikke har min interesse, siger Mariann Fischer Boel.

- De tre ben er forædlingen, detailhandlen og forbrugerne. Og hvis jeg fra starten meldte ud, at jeg kun er primærproducenternes minister, så mener jeg, at jeg skulle have sagt nej tak til opgaven.

- Så var jeg nemlig gået fejl i byen. Det er meget vigtigt for mig at sende et signal om, at jeg selvfølgelig er minister for hele området.

- Derfor ligger det mig også på sinde, at der er en ligelig prioritering mellem de fire områder for at sikre, at vi også får det bedst mulige resultat. Nemlig nogle bedre, mere interessante og differentierede fødevarer, hvis sikkerhed der ikke kan stilles spørgsmål om. Fødevaresikkerhed bør være en selvfølge, understreger ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis vi ikke alle sammen trækker den samme vej, får vi ikke den optimale løsning.

- Derfor vil jeg også gøre primærproducenterne en bjørnetjeneste, hvis jeg fra starten går ud og siger, at jeg kun tager mig af deres interesser.

Det vil sige, at du ikke bliver en minister, som udelukkende stryger landmændene med håret?

- Det skal de ikke regne med. Når jeg skal prioritere alle fire områder, vil jeg nok komme i situationer, hvor jeg vil have en differentieret opfattelse i forhold til primærerhvervet. Det er der nok ikke nogen tvivl om.

- Men jeg vil tage en debat, når det er nødvendigt for at nå den optimale løsning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Øget selvjustits

- Jeg vil også godt sige, at når man kigger på miljøsiden, så har vi fra regeringens side ingen ønsker om at slække på de krav, vi vil stille for at få en rimelig, fornuftig og bæredygtig miljømæssig situation. Det står også i regeringsgrundlaget

Politiken skrev lørdag, at svin ikke har det godt, og Søndagsmagasinet havde et indslag om en dyrlæge med mange kunder og overforbrug af medicin. Hvad er dit syn på det?

- Hvis jeg skal tage dyrlægen som et eksempel, så synes jeg, det er brandærgerligt, at der kommer sådan en sag. Der kunne jeg opfordre til en større disciplin hos de svineproducenter, som vælger at bruge nogle af de dyrlæger, der kan stilles spørgsmålstegn ved, siger Mariann Fischer Boel.

- Den nævnte dyrlæge har jo haft en dom på halvandet år, hvor han ikke måtte udlevere medicin. Så det er vel ikke helt med bind for øjnene, at man vælger sådan en dyrlæge til sin bedrift.

- Lidt mere selvjustits i egne rækker ville være en mægtig god idé, understreger ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skader erhvervet

Mener du, den slags episoder er skadelige for erhvervet?

- Ja, samtidig med, at den her sag kører, får vi endnu en statistik, der viser, at restindholdet af medicin i svinekødet stadig er nede på et meget lavt niveau. Men den melding bliver fuldstændig overskygget af denne dumme sag.

- Det er ærgerligt, at sådanne enkeltsager skal være med til at ødelægge et generelt godt billede af det produkt, man leverer med hensyn til restkoncentrationer af medicin. Det sætter os tilbage, konstaterer ministeren.

- Der er jo mange dyrlæger, som gør det godt og ordentligt, men det her sætter hele erhvervet under pres og mistanke.

Lidt mere dialog

Så afstanden fra ministeriet til Axelborg bliver den samme som i Ritt Bjerregaards tid som minister?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nej, jeg tror, der vil være lidt mere dialog med erhvervet, siger Mariann Fischer Boel.

- Ritt Bjerregaard lagde jo ikke skjul på, at hun var forbrugernes minister med lidt mindre interesse for de øvrige områder.

- Under debatter i folketinget om vandmiljøplanen var hun jo slet ikke tilstede.

- Jeg vil nok være mere indstillet på diskussion og debat og være med til at trække tingene i den rigtige retning. Men jeg vil ikke altid være enig med Axelborg. Det har vi jo allerede set med hensyn til jordskatterne.

I jobbet som minister kan du vel også være med til at skabe visioner for erhvervet?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ja, det vil jeg selvfølgelig prøve, når jeg får sat mig ned og får et overblik over de politiske muligheder, der er i det nye folketing.

- Selvfølgelig har jeg ideer og ønsker om, at erhvervet kan udvikle sig og være konkurrencedygtigt. Men kan jeg ikke skabe mig et flertal, bliver det en kort omgang, konstaterer ministeren.

Ingen løfter

Skal der ske noget med landbrugslovens bestemmelser om samdrift og arealgrænser for sammenlægning af ejendomme?

- Jeg vil jo godt inden for de næste fire år, som vores regering forhåbentlig får, arbejde for nogle ændringer af landbrugsloven. Jeg synes, der er nogle indlysende områder, hvor loven trænger til justering.

- Det er for eksempel med hensyn til fortrinsstilling. Den giver mange problemer og ofte kanon dårlig stemning mellem naboer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da Dam Kristensen fik gennemført en ændring af landbrugsloven gik vi baglæns med hensyn til sammenlægningsgrænser. De blev sat ned.

- Vi skriger på muligheder for at rationalisere og effektivisere for at være konkurrencedygtige, også i et udvidet EU med faldende tilskud. I den situation skal man være konkurrencedygtig, og så skal vi give videre rammer for, hvordan man kan operere, mener ministeren.

- Men jeg vil slet ikke lægge mig fast på, hvad jeg vil gå efter. Det har jeg slet ikke sonderet terrænet til, og jeg ved heller ikke, om det er muligt.

Kan jeg tolke svaret sådan, at der ligger en mulighed for et senere forslag om øgede sammenlægningsgrænser?

- Nej, jeg vil slet ikke ind i en diskussion af, hvad det skal gå på. Jeg vil blot gerne kigge på landbrugsloven, og hvis det er politisk muligt justere på nogle områder, svarer Mariann Fischer Boel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ændringer kræver sonderinger, og det er ikke bare noget, man ordner på en måned. Vi skal også have fat i de tidligere forligspartier omkring landbrugsloven.

Afgift bliver

Planteavlerne er generelt utilfredse med afgifterne på pesticider. Forsvinder disse afgifter?

- I forbindelse med det lovede skattestop kommer der også et stop for øgede afgifter. Også for pesticider, og det betyder også, at den forhøjelse af pesticidafgiften, som den tidligere regering havde foreslået, ikke bliver til noget.

- Det betyder en besparelse på 25 millioner kroner i 2002.

- Generelt set har jeg en forhåbning om, at jeg i et godt samarbejde med miljøminister Hans Christian Schmidt kan sikre, at vi får nogle godkendelsesprocedurer, som er lidt hurtigere end dem, vi har været vant til.

- Det har været lidt træls at se på, at både Sverige og Tyskland har kunnet bruge mere moderne og mere smalspektrede midler end dem, vi har haft i Danmark, siger Mariann Fischer Boel.

- Så hvis miljøministeriet kunne speede godkendelsesproceduren op, ville det være godt.

Men pesticidafgiften står ikke til at forsvinde i overmorgen?

- Nej, men vi har haft nogle tanker om at regulere den efter et belastningsindeks i stedet for at være en procentsats af prisen på et middel.

- Det er ikke enkelt at lave, men vil give et andet incitament i forbindelse med valg af midler, når der skal sprøjtes, mener ministeren.

- Vi har således ikke planer om at afskaffe afgifterne, men skrue dem sammen på en anden måde, uden at provenuet dermed bliver større. Det er helt afgørende.

Ingen penge

Wilhjelm-udvalget kom med en række indstillinger tidligere på året. Hvad kommer der til at ske?

- Det var jo ene gode intentioner uden vurdering af, hvad det vil koste. Da det er min opfattelse, at finansministeren vil være meget restriktiv med hensyn til, at vi kan få større bevillinger, kan jeg ikke umiddelbart se nogle muligheder for at implementere de forslag, der koster noget.

- Så kan man tage fat på nogle af de andre områder. Jeg synes, at der er en hel del landmænd, der har været positive overfor spor i landskabet i bynære områder. Det kan man godt sætte i værk.

- Men en total implementering ligger ikke lige for. Vi må se, hvad vi kan blive enige om.

- Der var jo enighed på mange af områderne, så Wilhjelm-rapporten bliver ikke som sådan skrottet.

- De meget store bufferzoner kommer i al fald ikke i 2002. Det er der ikke sat penge af til. Men det er for øvrigt miljøministerens bord.

Måltidets Hus

Bliver Måltidets Hus en realitet?

- Jeg synes, de intentioner, der ligger bag Måltidets Hus, lyder spændende. Og nu er projektet jo lavet og skal ligge nede i Kødbyen her i København.

- Der er uddannelse forbundet med det, og det er ikke min intention at skrotte det. Jeg tror da også, at brancherne vil være interesseret i stedet, så det ikke kun bliver staten.

- Det er et projekt for alle fire ben i ministeriet, så alle kan bidrage til, at det bliver en succes.

- De penge, der er sat af til det, vil der efter min opfattelse ikke blive skåret i.

Plads til økologi

Hvordan ser det ud med økologien. Har den fortsat en plads i det danske landbrug?

- Ja, og jeg glæder mig over den øgede afsætning. Så økologien er der plads til også fremover.

Direktoratet for FødevareErhverv indstillede til Ritt Bjerregaard, at støttesatserne for omlægning til økologi skulle ændres fra 2002. Hvad er din holdning til dette?

- Det har jeg slet ikke nået at sætte mig ind i, svarer Mariann Fischer Boel.

- Jeg har kun nået det første lag her i huset. Når jeg når ud i direktoraterne, vil jeg have mulighed for at tage stilling til tingene. Men journalisterne har taget halvdelen af min tid, lyder det lidt skælmsk fra den nyslåede minister.

Nej til fond

Hvad er din holdning til den Jordbrugerfond, som der tidligere var flertal for, og som skulle forpagte jord ud til unge landmænd?

- Den er jeg lodret i mod, fastslår Mariann Fischer Boel.Foto