Abonnementsartikel

Brug af yverhygiejnemiddel reducer antallet af yverbetændelser væsentligt

For et år siden kvittede Ivan og Henrik Baand ved Viborg deres gamle bindestald, udvidede besætningen og tog en ny løsdriftsstald i brug. I forbindelse med indflytningen holdt de åbent hus, hvor en leverandør af yverhygiejnemidler forærede dem en dunk Filmadine.

Der var tale om et hindedannende pattedypnings-middel, som bruges efter malkningen mens pattekanalen endnu er åben.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter få ugers brug af pattedypnings-midlet faldt celletallet ifølge Hypred, som markedsfører midlet, med 100.000, og der kom næsten ikke flere yverbetændelser.

- Siden april har vi kun haft tre akutte og behandlingskrævende yverbetændelser. Vi skønner at have sparet et sted mellem 50.000 og 100.000 kroner på udgifter til dyrlægen, manglende mælk og forringelse af koen, fortæller Henrik Baand.

Besætningen er på 100 årskøer. I den nye stald er der plads til 110, og der er reserveret plads til yderligere 50 køer. Årskvoten er på 638.000 kg og de to Baand"er håber at kunne købe ekstra kvote, så al kapaciteten kan udnyttes. Malkestalden er en SAC 2x9 sildeben, indrettet som malkehøj med trappe, og mælken leveres til Mammen Ost ved Bjerringbro.

Beskyttende effekt

I den gamle bindestald lå celletallet lige under de 300.000, og i gennemsnit var der tre behandlingskrævende yverbetændelser om måneden i en halvt så stor besætning på 50 køer.

Henrik Baand siger om Filmadines virkning:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I begyndelsen var vi lidt skeptiske over for dunken, men da den var gratis kunne vi jo lige så godt prøve indholdet. Yverbetændelserne har altid drillet os, og tit gik en patte til, så koen blev trepattet, men vi vidste jo ikke, at der fandtes et middel imod det. Nu dyppes alle køerne konsekvent efter malkningen med det specielle dyppebæger, der fulgte med. Vi bruger cirka to liter per ko om året, hvilket svarer til en udgift på ca. 6000 kroner for hele besætningen.

Filmadine har en desinficerende og beskyttende effekt mod sygdomsfremkaldende bakterier. Midlet indeholder blødgørende og fugtighedsbevarende stoffer, blandt andet mælkesyre-forbindelser og glycererin.

Henrik Baand har af hensyn til den optimale yverhygiejne indarbejdet en fast rutine og bruger rene klude hver eneste gang. Kludene opbevares i en spand med varmt vand, og her hænger dyppebægrene også.

- Filmadinen er altid lun, hvilket er med til at reducere forbruget lidt. I kold tilstand er Filmadinen ret tyk, men ved opvarmningen bliver den tyndere og hænger bedre fast på patten, og derved beskyttes pattekanalen bedst muligt.

Henrik Baand er uddannet som driftsleder og er tredje generation på gården, der blev omdannet til et I/S Baand, da den nye stald blev bygget.