Abonnementsartikel

I 2000 steg driftsresultatet til 243.000 kr. i heltidslandbrugene, hvilket er på niveau med 1996 og 1997

De 22.500 danske heltidsbrug kunne notere sig en pæn indtjeningsfremgang i 2000 i forhold til de to foregående år. Således blev driftsresultatet 243.000 kr. pr. heltidsbedrift, hvilket er på niveau med resultatet i 1996 og 1997.

Driftsresultatet før renter steg med 208.000 kr. til 583.000 kr., mens nettorenteudgiften steg til 340.000 kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Medregnes indtjening som kommer uden for landbruget, blev den løbende indkomst 442.000 kr.

Især svinebedrifter opnåede en højere indkomst i 2000, og de 1.700 største svinebedrifter (det vil sige bedrifter med tre årsværk eller derover) havde en løbende indkomst på lidt over en mio. kr., mod tæt på 0 kr. i 1999.

Alle disse tal – og flere med – fremgår af "Landbrugsregnskabsstatistik 2000", som Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) har udarbejdet.

Store mere effektive

Lønningsevnen øges kraftigt ved stigende bedriftsstørrelse, viser statistikken. Det indikerer øget effektivitet. For mindre svinebedrifter var lønningsevnen således 85 kr. pr. time mod 187 kr. for store bedrifter. Derfor forventer SJFI, at strukturudviklingen vil fortsætte.

Investeringer i landbrugsaktiver steg i 2000 med 41 procent til 570.000 kr. pr. heltidsbedrift.