Abonnementsartikel

Dat-Schaub overtager tarmproduktion og salg fra det Swedish Meats-kontrollerede selskab KHi Ellco Foods AB

Slagteriselskabet Dat-Schaub, der er blandt de største producenter og forhandlere af natur- og kunsttarme, har netop afsluttet en handel med det Swedish Meats-kontrollerede selskab KHi Ellco Foods AB om køb af samtlige aktiviteter på tarmområdet.

Dat-Schaub beskæftiger sig i dag med tarmrensning for de danske svineslagterier, hvor der er beskæftiget mere end 800 medarbejdere. Tarmene renses i Danmark, men videreforarbejdes på egne fabrikker i Portugal eller Kina.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Salget varetages enten af egne datterselskaber eller faste samhandelspartnere over hele verden.

Naturligt

KHi"s produktion er på ca. 10 procent af Dat-Schaubs, og det har derfor på grund af et stærkt konkurrencepræget verdensmarked været naturligt at drøfte et nærmere samarbejde på både produktions- og afsætningssiden, og disse drøftelser er mundet ud i, at Dat-Schaub overtager samtlige godt 100 medarbejdere inden for tarmområdet i Sverige. Hertil kommer ca. 70 medarbejdere, der er beskæftiget i KHi"s forædlingsvirksomhed i Portugal.

- Købet af tarmaktiviteterne i Swedish Meats afslutter DAT-SCHAUB koncernens længe nærede ønske om at føre et fuldt sortiment af tarme i hele Norden, hvor koncernen i dag er repræsenteret med både natur- og kunsttarme i flere lande, siger koncernchefen i Dat-Schaub, adm. direktør Lindy Munkholm.

5,9 mia. kr.

- I Sverige har selskabet Dat-Schaub AB på kort tid opnået en position inden for kunsttarme, og det er derfor naturligt, at koncernen også ønsker at være repræsenteret med naturtarme i Sverige, siger Lindy Munkholm.

Selskabets fremtidige ledelse vil udgøres af Bengt Landquist, KHi Ellco Foods AB, som administrerende direktør og Dat-Schaub AB"s administrerende direktør, Kurt Norlander, som salgsdirektør.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dat-Schaub-koncernen omsatte i regnskabsåret 2000/2001 for 5.898 mio. kr. og havde gennemsnitligt 2.459 ansatte, heraf blot fire i Sverige.

Ud over tarmproduktion og –salg beskæftiger Dat-Schaub-koncernen sig også med international handel med kød og andre fødevarer.