Abonnementsartikel

Fødevareminister Mariann Fischer Boel afsætter 75 mio. kr. til ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kogalskab

De danske kvægbrugere har haft store omkostninger til BSE-tests de seneste år. I modsætning til situationen i mange af de øvrige EU-lande nægtede Ritt Bjerregaard og den forrige regering at medvirke til at afholde de ekstraordinære omkostninger.

Den nye regering indtager på dette punkt en anden holdning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Min målsætning er, at vi inden for EU skal finde fælles rammer, fælles fodslag og fælles regler for, hvordan man håndterer sådanne situationer. Det har man ikke gjort i denne her sag, siger Mariann Fischer Boel.

- Derfor er det mig magtpåliggende, at vi i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2002 finder de midler, der skal til for at betale prøvetagningen.

- Det er cirka 75 millioner kroner, og det, håber jeg, går igennem.

- Dermed bliver erhvervet ikke belastet med den udgift. Der er nok øvrige udgifter, der hænger på kvægbruget.

- Det er ikke et beløb, der redder mælkeproducenterne, men det giver måske en moralsk opbakning og sender et signal om, at vi har en forståelse for de ekstraordinære store forpligtigelser, som kvægavlerne er røget ind i.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det står også i relief til, at svineproduktionen har nogle utroligt gode resultater. Så virker det også mere voldsomt, når det kniber lidt for mælkeproducenterne, siger fødevareministeren.

Lover ikke rentekompensation

Fra sin forgænger i stolen overtager den nye fødevareminister en række sager, der vedrører udbetalinger af støtte i forbindelse med EU-ordninger. Det gælder således en retssag anlagt af en landmand mod Direktoratet for FødevareErhverv, hvor landmanden ønsker rentekompensation for en for sen udbetaling af økologistøtten.

Der har også været meget store problemer med at udbetale eksportrestitutionerne rettidigt.

- Udbetalingen af eksportrestitutioner har været under al kritik, mener Mariann Fischer Boel.

- Det er min opfattelse, at der er blevet taget rigtig godt fat om problemerne. Og de målsætninger, man har sat sig, er blevet opfyldt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Så på det område er jeg fortrøstningsfuld, om end der kan være nogle enkelte sager, der hænger lidt.

- Det er min klare intention, at vi skal holde fast i den retning, vi er kommet. Vi kan ikke være bekendt at køre retssager omkring renteberegning af for sent udbetalte beløb.

Det vil sige, at du går ind for rentekompensation ved for sen udbetaling af støtte?

- Nej, det har jeg bestemt ingen mening om lige nu. Det spørgsmål må vi diskutere med de involverede. Men jeg ønsker ikke at udtale mig om det nu, men gerne på et senere tidspunkt, siger Mariann Fischer Boel.