Repræsentantskabet i Arla Foods besluttede den 11. december, efter en livlig debat, at sige ja til ledelsens ønske om en konsolidering på fem øre pr. kg.

Samtidig ønskede et stort flertal, at konsolideringsudvalget fortsætter arbejdet med at undersøge, hvordan en eventuel konsolidering på navn kan skrues sammen. Bliver konsolidering på navn vedtaget, vil det dog ikke omfatte de fem øre pr. kg, som konsolideres ufordelt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der var et meget stort flertal for, at vi skal arbejde videre med modeller for personlige konti, men det betyder ikke automatisk, at konsolidering på navn bliver vedtaget, fortæller Ove Møberg, formand for konsolideringsudvalget.

Med beslutningen på repræsentantskabsmødet har konsolideringsudvalget nu god tid til at komme med et katalog over forskellige modeller for personlige konti, som kan blive diskuteret på kredsmøderne.

- Vi skal senest beslutte os den 1. oktober 2002, for vi skal have det fuldstændig afklaret, inden dette regnskabsår afsluttes, fortæller Ove Møberg.

Afklaring næste sommer

Ove Møberg forventer, at konsolideringsudvalgets forslag kan fremlægges på repræsentantskabsmødet i juni næste år. Ellers bliver det til mødet i oktober, for arbejdet vil ikke allerede være færdigt i marts.

- Jeg er glad for, at vi med repræsentantskabets beslutning har fået god tid til at gøre arbejdet ordentligt. Nu skal vi i udvalget lave et oplæg, som kan blive drøftet på kredsmøderne. Og der vil vi lytte meget til debatten og de forslag, som kommer, siger Ove Møberg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En model kunne være Danish Crowns med en rullende udbetaling. En anden mulighed er, at andelshaveren indbetaler de første fem år – og omvendt først får sine sidste penge ud fem år efter, at han er ophørt som leverandør.

De fem øre til konsolidering i år bliver ikke på personlige konti, men ender det med, at repræsentantskabet beslutter sig for at indføre konsolidering på navn, kan der kompenseres til næste år.

- Hvis vi beslutter os for personlige konti med virkning fra næste år, kunne en mulighed være, at vi sætter lidt ekstra ind på navn det første år for at opveje, at der ikke er konsolideret på navn i år, forklarer Ove Møberg.