Abonnementsartikel

Første kæbeknuser af sin type leveret til Genfa i Ejsing

Der har været meget brokkeri på Geddalvej i Ejsing ved Vinderup i det nordvestjyske de seneste 13 år. I 12 år har Ole Olesen klaret brokkerierne uden bælte og måske lidt fastlåst. Nu har han fået bælte på – og kan komme knusende godt rundt.

Ole Olesen ejer og driver Genfa. Firmanavnet er et lille uddrag af undertitlen, som fortæller alt om, hvad Ole Olesen, hans kone, to sønner, svigerdatter og 11 andre går og foretager sig i det daglige: Professionel Genfabrikation af Affald. Genfa forvandler stort set alt til noget andet, som så kan genbruges. Sådan lidt forkantet sagt, for det handler ikke kun om brokker. Grønt affald og trærødder står også på menuen. Rødderne kan blive til to typer jord, to typer brænde og flis i det, som Ole Olesen betegner som en "højforædling".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når han starter sit nyeste indkøb, er det kraftige sager, der pulveriseres, eller i mindre voldsom grad blot knuses. Genfa er aftager af den første knuser af mærket Parker og typen RT 0960DH, der er leveret i Danmark. Hedegaard Handel A/S i Aabenraa kom med varen, som nu står skinnende gul lige inden for lågen til Genfa i Ejsing. En 30 tons bæltemobil knuser med kæbeåbning på 900 x 600 mm og dermed ideel til de opgaver, som den nordvestjyske virksomhed både allerede har og satser på at få fremover.

Nye muligheder

- Vi har haft en stationær knuser siden 1990, og den kunne såmænd udmærket køre nogle år endnu. Men nu faldt det sig altså sådan, at vi blive enige med Klaus Meldgaard om en mobil knuser. Det giver mere fleksibilitet, selv om udgangspunktet er, at den skal erstatte den stationære for primært at arbejde her på stedet, fortæller Ole Olesen.

Men han er ikke blind for, at de stationære muligheder udbygges med en række nye muligheder, når den store knuser kan fragtes ud til knusnings-opgaverne.

- I dag knuser vi kun for os selv. Det, der kommer ind på pladsen, skal ud igen. Og kunderne, der skal af med affaldet, betaler så for, at vi modtager det. Dermed er det vores problem at komme af med det igen. Med den mobile knuser kan man for eksempel forestille sig, at en kunde ønsker knusning på et nedbrydningssted, for umiddelbart at kunne anvende materialet til vejanlæg, siger Ole Olesen.

Hydraulik

Den nye Parker-knuser har komplet PLC-styring samt hydraulisk indstilling af spalteåbningen. Det giver mulighed for at reducere tidsfaktoren til et minimum. Endvidere er det muligt hydraulisk at aktivere den bevægelige kæbe i modsat retning. Det er en fordel, hvis f. eks. et stykke træ har sat sig i klemme. Knuseren er leveret med magnet, hydraulisk sidebånd samt Caterpillar-motor. I løbet af omkring fem minutter kan den klargøres fra transportenhed til driftsenhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ole Olesen har nu ikke haft den store hast med at få knuseren op i de høje omdrejninger. Tingene skal gøres ordentligt, og der skal blandt andet bygges en del om, så den mobile knuser kan glide ind i den daglige produktion i stedet for sin stationære forgænger. Det er der for så vidt intet til hinder for. Men der skal lige ændres lidt ved nogle installationer. Således skal der ske nogle ændringer omkring det bånd, der modtager det knuste materiale og fragter det videre til forædling.

- Vi knuser stort set alt. Udgangspunktet er murbrokker. Dem holder vi stærkt adskilt fra den rene beton for at højde genanvendelsen. Asfalt, slagger, danske marksten og importeret granit er andre ting, vi sender gennem knuseren. Og så hører der jo forædling til, som er forskellig fra opgave til opgave, forklarer Ole Olesen.

Knusning handler ikke kun om at kværne materialerne til en vilkårlig ukendelighed. Der knuses til forskellige formål, og ud over selve knusningen, klarer Genfa også sortering i tre fraktioner, hvor der så igen er tre valgmuligheder i hver fraktion. Altså i virkeligheden ni forskellige resultater af samme input.

Vognmand

- Det var i 1989, vi tog hul på genbruget. Der var nogle ting, der spillede rigtigt sammen. Dels barslede regeringen med afgifter på affald. Dels blev adressen her til salg, og vi fik tilladelse til at opstille det anlæg, vi har i dag, fortæller Ole Olesen. Da Genfa blev en realiltet i 1989, havde han allerede 18 år på bagen som selvstændig vognmand. Samtidig med at genfabrikationen af affald kører, ruller vognmandsforretningen også videre. I det daglige har Ole Olesen og fru Marie typisk 12-14 køretøjer at sende rundt til vidt forskellige opgaver.

- Lige i øjeblikket har vi fem container-lastbiler, to fodertankvogne, en olietankvogn, en kranbil, tre sættevognstrækkere og to slamsugere, fortæller Marie Olesen. Sættevognstrækkerne kører blandt andet store mængder gylle i et geografisk stort område, en del slam og også industrispildevand. Den ene af de to slamsugere er godkendt til farligt gods.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lidt af en udvikling, efter at Ole Olesen besluttede sig for at blive selvstændig.

- Jeg startede som lastbilchauffør. Men så blev jeg træt af at være arbejdsløs to vintre i træk og købte et lille firma med halvanden lastbil. Siden er det gået slag i slag, og i 1989 fik vi så genbrugs-delen med. Omkring årsskiftet regner jeg med, at vi har vores ISO 14001-godkendelse på plads, siger Ole Olesen.

Nicher

Det nyeste indkøb til maskinparken, den mobile Parker-knuser, vil formentlig føre mere med sig, som også kræver en udskrivelse. I første omgang vil Ole Olesen dog nøjes med at leje sig til den trailer, der skal flytte knuseren rundt, når den ikke skal fungere stationært. Hvis mobiliteten viser sig at få et vist omfang i løbet af et års tid, er han klar til at gribe til lommerne igen.

- Der er helt kommet et øget transportbehov i takt med, at vi har fundet nogle nicher. Det arbejder vi på at gøre løbende. Og vi leder hele tiden efter nye muligheder. Ellers går verden jo i stå, griner Ole Olesen.

Foruden den nye knuser, råder virksomheden i Ejsing også over to andre, mindre knusere. De bruges til efterknusning, til mindre opgaver, og til eksperimenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når det kommer til Genfas fremtid, skal der ikke eksperimenteres. Ole Olesen har for længst fået aftalen på plads med sønnerne Steen og Claus om, at de tager over i fællesskab, og at der gennemføres et generationsskifte, når tiden er rigtig. Billedtekst 1: