Friskt og rent vand til smågrise doseret automatisk er konceptet for et nyt vandingsanlæg, som Fabrikken UNNI ApS præsenterer på Agromek.

Det nye UNI-CNL-anlæg med drypdyse anvendes til supplerende vanding af især nyfravænnede grise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med anlægget kan man automatisk eller manuelt dosere en bestemt vandmængde til grisene.

Anlægget skal placeres, så der dryppes i drikkekop, skål eller trug. På baggrund af at grise er nysgerrige, forventer producenten, at dryppene i vandspejlet vil virke tiltrækkende på grisene, således at alle i stien får vand.

Normalt skal systemet kun benyttes i de første par uger efter fravænning, hvorefter det flyttes, eller der lukkes for vandet. Via en styring og en magnetventil kan der interval-lukkes.

CNLdrypdyse er selvrensende og med trykkompenserende membran. Der kan tilsættes syre eller lignende.

Systemet er baseret på en sprøjtestøbt drypdyse, hvilket ifølge producenten giver sikkerhed for stor ensartethed i vandfordelingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Modsanden er udformet som en labyrint, der giver en høj vandhastighed gennem drypdysen med mindre tilstopning til følge.

Anlægget er konstrueret til, at alle dyser giver lige meget vand, og at der ikke forekommer efterdryp.

Hele anlægget vil være fyldt med vand imellem vandingerne, således at alle drypdyser begynder at vande samtidigt.

vinc