Abonnementsartikel

Juletræsbranchen vil i de kommende 10 år gennemgå en strukturudvikling, som vil føre mange ændringer med sig

Den danske branche for juletræer står overfor en strukturudvikling, der ligner den, som den danske mælke- og svineproduktion har været igennem.

De kommende fem-ti år vil derfor føre store forandringer med sig, for der er behov for et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører, hvis Danmark skal holde fast i sin ledende position også i fremtiden, lyder vurderingen fra flere i branchen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en uhomogen branche, og det skal man have styr på gennem en strukturudvikling. Det tror jeg vil ske inden for de næste 10 år. Når det gælder de gode varer, vil det ske inden for fem år, vurderer Søren Overgaard, som selv er producent og næstformand i De Danske Skovdyrkerforeninger.

Alles krig mod alle

Flere branchefolk påpeger, at et af de grundlæggende problemer inden for juletræsbranchen er, at samarbejdet mellem producent- og grossistleddet er for dårligt. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at afregningsprisen til producenterne har været stødt faldende gennem de senere år, selvom prisen til slutbrugeren nogenlunde har holdt niveauet.

- Noget af det, der rammer os, er, at enkelte producenter forsøger sig med direkte salg til tyske aftagere uden at sikre sig avancen i grossistleddet. De forærer dermed denne merpris til aftagerne, og dermed kommer den gruppe tyske grossister, som køber hos danske grossister, under pres, fortæller Søren Overgaard.

- Løsningen på det er, at de danske grossister og producenter finder ind i et positivt samarbejde. Både med hinanden som organisation, grossisterne imellem og producenterne imellem. Det vi ser nu er alles krig mod alle, og det er der ingen herhjemme, der tjener penge på, siger Søren Overgaard.

- Hele det virvar vi har på markedet med forskellige handelsmønstre, forskellige mærkninger og diverse mix-sorteringer er uprofessionelt og uklogt, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Større enheder

Et led i strukturudviklingen bliver sandsynligvis, at de enkelte enheder bliver større. Det gælder både for producenterne, men også for grossisterne. En parallel udvikling er set inden for både mejeri/mælke-sektoren og slagteri/svine-sektoren.

I dag er der cirka 4.000 juletræsproducenter i Danmark, som årligt omsætter omkring 10 mio. træer. Det svarer til 2.500 træer pr. producent i gennemsnit.

- Skal du lave en rationel produktion, skal du fremover nok op på over 10.000 træer, vurderer Søren Overgaard.

Samtidig vil der ske en tilpasning på grossistsiden, hvor der i dag er omkring 65 i Danmark. Det vurderer en række aktører på markedet. De store grossister, Hedeselskabet, Gasa, Dansk Naturprodukt og Green Products med flere, har gode chancer for at overleve. Men derudover vil der sandsynligvis kun være plads til yderligere en håndfuld, lyder vurderingen fra flere i branchen.

Færre træer fremover

Samtidig med at enhederne bliver større, vil udbuddet af træer falde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er plantet væsentligt færre træer i Danmark og Tyskland de seneste år i forhold til midten af 1990"erne. Det betyder, at udbuddet fra især Danmark vil blive væsentlig lavere i løbet af de næste 10 år, siger Søren Overgaard.

Samtidig vil der komme flere træer fra Østeuropa, som kvalitetsmæssigt ikke er på niveau med de danske træer.

- Vil vi gøre os håb om en højere gennemsnitspris, så er det nødvendigt med en bedre kvalitet. Og det er nødvendigt, at den enkelte danske producent bliver større, således at vores produktion, distribution og logistik bliver mere rationel, siger Søren Overgaard.

Han tror på, at afregningspriserne vil stige i de kommende år.

- Et mindre udbud kombineret med en højere kvalitet vil inden for de næste fem år give en højere gennemsnitspris, siger Søren Overgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener, at det produktionsmæssige forspring som Danmark har, både kvalitativt og kvantitativt, skal bevares, hvis danske producenter skal gøre sig forhåbninger om stadigt at være markedsledende om 10 år.

- De meget store mængder af dårlige kvaliteter, der i øjeblikket produceres hos danske producenter, er ikke – og vil ikke blive – konkurrencedygtige i markedet, fordi disse kvaliteter kan produceres billigere i både Tyskland, Polen og Ungarn. Vi skal højne vores gennemsnitskvalitet for at højne vores gennemsnitlige afregningspris, mener Søren Overgaard.

PAF er vigtig

Her kommer produktionsafgiftsfonden for juletræer (PAF) ind i billedet. Søren Overgaard mener, at fonden er vigtig for branchen, fordi pengene til markedsføring og produktudvikling fra fonden kan sikre kvalitetsløftet og samtidig via markedsføring bane vejen for en bedre afregning.

Derfor håber Søren Overgaard, at PAF igen kommer med på finansloven, selvom fonden blev nedlagt ved årsskiftet.

- Det er kedeligt, at PAF stopper, for hvis ikke vi havde PAF, kunne danske producenter ikke have afsat de mængder træer på det tyske marked, som man har kunnet de senere år. Dermed siger jeg også, at det er på markedsføringsindsatsen, at PAF kortsigtet har den absolut største betydning for danske producenter, siger Søren Overgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En af øvelserne de kommende år bliver at fortælle forbrugerne ned gennem Europa, hvordan et prima juletræ skal se ud, så vi kan skabe en prisdifferentiering mellem det velproducerede, flotte træ og den kvalitativt dårligere mængdeproduktion. Til det er PAF – eller i hvert fald en koordineret indsats – nødvendig, mener Søren Overgaard.

Forstår godt en del af kritikken

Selvom Søren Overgaard mener, at PAF er vigtig for branchen – ikke mindst med de udfordringer som venter de kommende år, forstår han godt en del af den kritik, som har været rettet mod fonden i den senere tid.

- Skov- og Naturstyrelsens undersøgelse af fonden var ikke god, og den burde aldrig have været tillagt værdi. Og der er også et kommunikationsproblem fra PAFs side ud til bidragyderne. Generelt er der manglende forståelse for fondens værdi.

- Men er man som producent ikke tilfreds med juletræsdyrkerforeningens bestyrelsesmedlemmer i PAFs bestyrelse, så må den rigtige vej være, at man møder op på Juletræsdyrkerforeningens generalforsamling og indvælger andre til bestyrelsen end dem, man har, siger Søren Overgaard.

Personsammenfald er naturligt

Han kan godt se personsammenfaldet mellem Dansk Juletræsdyrkerforening og PAF, men mener ikke, at det behøver at være et problem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da Dansk Juletræsdyrkerforening er den eneste producentorganisation i landet, så er personsammenfaldet ikke unaturligt, og jeg har svært ved at se en mere optimal sammensætning af bestyrelsen i PAF end den, man har haft, mener Søren Overgaard.

Selvom Søren Overgaard ikke ønsker at deltage i de personangreb, som en del af kritikken har gået på, forholder han sig dog indirekte kritisk.

- Man må kræve, at de personer som sidder i PAF er velorienterede omkring de problematikker, PAF skal træffe beslutninger omkring, fastslår Søren Overgaard.Foto: