Abonnementsartikel

For at knytte leverandørerne tættere til virksomheden og sikre dem indflydelse, etablerer Hanegal en leverandørforening

Hanegal tog et vigtigt skridt imod visionen om at sikre kæden fra jord til bord, da selskabet og cirka 40 fremmødte leverandører den 29. november stiftede en leverandørforening.

Formålet for Hanegal er at sikre forsyningen af råvarer, mens det for leverandørerne giver en større sikkerhed for afsætningen, mulighed for returslagtninger og medindflydelse. Desuden knytter det parterne tættere sammen, hvilket også har været vigtigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Skal vi knytte leverandører til os, skal de føle, at de får noget ud af det, som de ikke får hos Danish Crown. Vi forsøger at være et attraktivt alternativ, forklarer Ulrich Kern-Hansen, direktør for Hanegal Økologisk Kød A/S.

Leverandører bliver medejere

Leverandørerne bliver medejere af slagteriet – de køber syv procent af aktierne – og er på den måde sikret medindflydelse. De får også en plads i selskabets bestyrelse.

Prisen for medejerskabet er et kapitalindskud på mellem 2.500 og 7.500 kr. pr. leverandør afhængigt af, hvor store mængder man sender til slagteriet.

De første 200.000 kr. indskydes som aktiekapital i slagteriet, mens yderligere indskud placeres som ansvarlig lånekapital.

- Den gruppe landmænd, der var med til at tage initiativet til leverandørforeningen, ønskede, at overskuddet fra renteindtægter skal bruges på en årlig fest. De ville hellere mødes end at have et ekstra afkast, og det siger egentlig meget om den holdning, som præger det her projekt, siger Fie Graugaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med leverandørforeningens stiftelse fordeler ejerskabet af Hangeal sig på tre parter. Gaia Technologies ejer 68 procent, ægteparret Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen ejer 25 procent og leverandørforeningen ejer de resterende syv procent.

- Det sætter mange landmænd pris på. De vil gerne følge deres produktion på vej. Det betyder meget for dem, og det giver dem en tættere kontakt til slutbrugerne, fortæller Ulrich Kern-Hansen.

Økonomisk fordel

Foruden medejerskabet får leverandørerne en økonomisk fordel ud af et medlemskab af leverendørforeningen – i form af en cirka tre procent højere afregningspris end ikke-medlemmer samt mulighed for at købe produkter med rabat.

Endelig giver et medlemskab af leverandørforeningen landmanden mulighed for at få returslagtninger i et stort omfang – op til 25 procent.

- Leverandøren kan vælge at få det udskåret på forskellige måder, så de kan sælge det i en gårdbutik. Det har der været en meget stor interesse for. Dels kan det give en ekstraindtjening, men det kan også være med til i større omfang at gøre gården til et familieprojekt i stedet for at landmanden passer det hele alene, siger Fie Graugaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det forventer jeg mig meget af. Både fordi det er noget, som leverandørerne er begejstrede for, og fordi det kan være profil-skabende for Hanegal, fortsætter hun.

Knap 200 dyr om ugen

Hanegal har behov for 40-50 kreaturer, 70-100 grise og cirka 25 lam om ugen. Den efterspørgsel forventer Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen, at medlemmerne af leverandørforeningen vil kunne dække.

- Vi har 150 i leverandørkartoteket, og til den endelige generalforsamling i leverandørforeningen mødte 40 op. Derudover har vi fået henvendelser fra andre, som gerne vil være med.

- Så vi regner med at få dækket behovet ind af vores medlemmer, og det gør det også meget nemmere for os at planlægge, fordi medlemmerne skal give os en prognose for det kommende års leverancer, forklarer Ulrich Kern-Hansen.

På leverandørernes initiativ

Leverandørforeningen er blevet etableret på initiativ af nogle leverandører. De kontaktede oprindeligt Hanegal, fordi de ønskede at etablere et økologisk kreaturslagteri og derfor ville høre, om Hanegal kunne være interesseret i at aftage slagtedyrene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Enden på overvejelserne blev, at leverandørerne i stedet blev tættere knyttet til Hanegal med etablering af leverandørforeningen.

Det næste skridt er allerede i tankerne hos Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen. De kunne godt tænke sig at etablere en forbrugerforening. På den måde ville hele kæden fra jord til bord være etableret.

Men det er endnu kun på et tankeplan. I første omgang gælder det om at få leverandørforeningen sat på skinner.Foto: