Abonnementsartikel

En svinenotering på 7,20 kr. i 4. kvartal 2002 er forventningen fra Henton Børsmæglersselskab, mens Danske Slagteriers vurdering ligger 1,30 kr. højere

Henton Børsmæglerselskab forventer i en dugfrisk prognose, at svinenoteringen vil falde med 27 procent i løbet af i år. Danske Slagterier er lidt mindre pessimistiske, idet forventningen herfra går på et fald på 15 procent.

Det er Danske Svineproducenters blad, Svineproducenten, som har indhentet et par kvalificerede bud på økonomien i svineproduktionen for det kommende år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Chefanalytiker Svend Jørgen Jensen fra Henton Børsmæglerselskab vurderer, at noteringen vil falde fra 9,80 kr. i første kvartal til 8,40 kr. i andet kvartal og 7,50 kr. i tredje kvartal. I årets sidste kvartal vil noteringen være 7,20 kr.

Karsten Flemin fra Danske Slagterier regner omvendt med, at prisen vil stige i begyndelsen af året for herefter at falde. Vurderingen er en notering på 10,00 kr. i første kvartal, 10,50 kr. i andet kvartal, 9,00 kr. i tredje kvartal og 8,50 kr. i fjerde kvartal.

Flere usikre forhold

Henton Børsmæglerselskab gør opmærksom på, at der er flere usikre faktorer, nemlig konjunkturudviklingen, kursudviklingen på USD, GBP og YEN, forbrugernes adfærdsmønstre, prisudviklingen i USA og sygdomme.

- Vi levner…ikke megen plads til økonomisk fremgang i de kommende år og anser det for meget sandsynligt, at den økonomiske udvikling er tæt på en recession i hele den vestlige økonomi. Den japanske økonomi er allerede i en recessionslignende tilstand, skriver Henton Børsmæglerselskab.

- Da vi forventer en svækkelse i den amerikanske dollar mod 6,50 kr. i 2002, så vil vi også se en svækkelse i såvel GBP som YEN. Da vi samtidig kan konstatere, at de amerikanske svinecykler er på et historisk top-niveau, ser vi muligheder for et markant prisfald i USA. Situationen antyder, at de amerikanske priser vil falde med minimum 30 procent, lyder vurderingen fra Henton Børsmæglerselskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flere svin

Danske Slagterier vurderer, at udbuddet i EU vil stige med to-tre procent i 2002. At væksten efter en økonomisk god periode bliver så beskeden skyldes politiske restriktioner i Holland, Belgien og Frankrig, skriver Danske Slagterier.

Da BSE-frygten er aftagende, er tilliden til oksekød tiltagende. Efterspørgslen dæmpes desuden af en generel økonomisk afmatning i verdensøkonomien, selvom Danske Slagterier påpeger, at svinekød er relativt upåvirket af de økonomiske konjunkturer.

Danske Slagterier vurderer desuden, at efterspørgselseffekten fra det japanske marked – som oplevede sit første BSE-tilfælde i september – vil aftage i løbet af 2002. Omvendt vil konkurrencen fra canadisk og brasiliansk svinekød på de japanske og russiske markeder skærpes.

- Med hensyn til prisen hen over året vil de allerede indgåede kontrakter med Japan lægge en vis bund under priserne i første kvartal. Et normalt sæsonmæssigt fald i slagtningerne i forårsmånederne samtidig med en øget efterspørgsel for skinker og grill-produkter bør også kunne holde priserne på et rimeligt niveau i andet kvartal, skriver Danske Slagterier.

- Derimod ser prisudsigterne mere dystre ud, når vi kommer hen til andet halvår af 2002, hvor en stigende produktion må forventes at sætte priserne under pres, lyder vurderingen fra Danske Slagterier, som samtidig påpeger, at nye svinesygdomme, ændrede valutakurser og lignende kan ændre markant på prisforventningerne.