Abonnementsartikel

Der er fundet et tilfælde af klassisk svinepest i en tysk svinebesætning nær grænsen til Luxemburg

EU Kommissionen har meddelt, at der er konstateret et tilfælde af klassisk svinepest i en svinebesætning i Tyskland i Bitburg-Matzen i Rheinland Pfalz.

Besætningen ligger 35-40 km fra grænsen til Luxembourg og er et område, hvor der tidligere er konstateret klassisk svinepest i vildsvinebestanden. Den angrebne svinebesætning på 200 slagtesvin og en kontaktbesætning i samme område er slået ned.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at undgå at smitten føres videre til danske svin, peger Fødevaredirektoratet på en række forholdsregler:

For det første opfordrer Fødevaredirektoratet til skærpet årvågenhed ved udførsel af levende svin til området, ligesom transport af dyr gennem området også kræver skærpet årvågenhed.

Eksportører, transportører og andre involverede personer skal sikrer sig, at køretøjer er grundigt rengjort og desinficeret.

Chauffører og andre personer, der har haft kontakt med svin i udlandet, må ikke få adgang til staldområderne på danske ejendomme.

Opmærksomheden henledes specielt på risikoen for smitte ved opfodring med madaffald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Klassisk svinepest er anmeldepligtig. Det vil sige, at besætningsejere skal anmelde mistanke om sygdommen, hvis der blandt svinene i besætningen forekommer pludselige dødsfald eller følgende symptomer: feber, nedsat ædelyst, tåreflåd, røde eller blåliggule misfarvninger i huden (fortrinsvis på ben, bug og ører), brækninger, diarré, kramper og reproduktionsforstyrrelser.

Hvis dyrlægen ikke umiddelbart kan afvise mistanken om svinepest, skal dyrlægen straks underrette veterinærchefen, og besætningen sættes under offentlig tilsyn.