Abonnementsartikel

Efter 27 år som indehavere af Herborg Smede- og Maskinforretning har Birthe og Oluf Poulsen nu indledt et generationsskifte

Birthe og Oluf Poulsen har pr. 1. januar 2002 overdraget to tredjedele af aktiekapitalen i Herborg Smede- og Maskinforretning A/S med en tredjedel til henholdsvis sønnen Jens Poulsen og en tredjedel til svigersønnen Keld Andersen.

Dermed har ægteparret indledt et generationsskifte efter 27 år som indehavere af den ekspanderende maskinhandel, der startede som en lille landsbysmedje.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Oluf Poulsen begrunder generationsskiftet med flere forhold.

For det første har sønnen og svigersønnen begge lyst til at være med i forretningen.

- For det andet har det betydning i forhold til vore store leverandører, at de kan se, at der sker en fornyelse, og at der er garanti for et fremtidsperspektiv, siger Oluf Poulsen.

Han nævner for det tredje, at Herborg Smede- og Maskinforretning i de senere år har været inde i en god økonomisk gænge, og at tidspunktet derfor var godt.

- Banken var også meget interesseret i, at der blev tegnet nogle linjer ud i fremtiden, siger Oluf Poulsen, der dog kun er 54 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med indledningen af generationsskiftet mener Oluf Poulsen, at der nu er lagt en klar strategi for firmaets fremtid.

Grundstenen til generationsskiftet blev i øvrigt lagt for mere end en halv snes år siden, idet virksomheden dengang blev omdannet til et aktieselskab.

Er allerede med

Både Jens Poulsen og Keld Andersen er i forvejen beskæftiget i virksomheden, som i dag beskæftiger 25 ansatte.

Sønnen Jens Poulsen er udlært landbrugsmekaniker og har i flere år arbejdet i forældrenes virksomhed. De seneste par år har han i stået for have-park-afdelingen med salg og reparation. Og han har derudover hjulpet til på værkstedet.

Keld Andersen er udlært i Herborg Smede- og Maskinforretning, hvor han i dag bruger al sin tid på salgsarbejdet.