Abonnementsartikel

Ifølge Fødevareministeriet er puklen af eksportstøttesager nu afviklet

Direktoratet for FødevareErhverv kom i mediernes skarpe søgelys for godt et år siden, da det viste sig, at direktoratet havde mere end almindeligt svært ved at få afviklet udbetalingen af eksporttilskud til 3. lande rettidigt.

Langsommeligheden har blandt andet ført til, at såvel Danske Slagterier som Mejeriforeningen på vegne af sine medlemsvirksomheder har anlagt sager mod direktoratet for at få kompensation for den for sene udbetaling af trecifrede millionbeløb.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I en pressemeddelelse konstaterer Fødevareministeriet, at Direktoratet for FødevareErhverv i løbet af 10 måneder i 2001 har nedbragt antallet af sager med 95.000 – og dermed er planen for afvikling af sagspuklen overholdt.

Tilbage er der 40.000 sager, hvilket ifølge direktoratet svarer til det antal sager, der under normale forhold løbende vil være. Ud af disse sager er der et mindre antal, som er ældre, som der bliver arbejdet på at rydde af vejen.

Vil arbejde hurtigt

For at undgå en ny ophobning af sager er det besluttet, at sagsbehandlingen skal ske hurtigst muligt. Således skal udbetalingen af forskud til eksportørerne fra den 1. januar 2002 ske senest 22 dage efter, at direktoratet har modtaget en korrekt ansøgning.

Målet er tillige at frigive garantier og udbetale eksportstøtte inden otte uger efter, at direktoratet har modtaget dokumentation for eksporten.

Fødevareminister Mariann Fischer Boel er godt tilfreds med resultatet af den indsats, hendes forgænger på posten, Ritt Bjerregaard, iværksatte sammen med direktoratets ledelse og medarbejdere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ministeren konstaterer også, at det har hjulpet at indføre et gebyr på 200 kr. pr. ansøgning, idet dette gebyr har halveret antallet af ansøgninger.

Den nye minister mener dog, at der er andre måder at reducere antallet af ansøgninger på end ved at bruge et gebyr. Ministeren vil derfor drøfte muligheden for at fjerne gebyret og i stedet indføre en bagatelgrænse for ansøgninger om eksportstøtte.